Tuin van het Blauwborgje

Wonen bij Dignis

Bij ons woont u prettig en veilig. In uw eigen appartement krijgt u alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. En u kunt meedoen aan de activiteiten in het huis. In onze huizen bieden wij zorg en begeleiding aan mensen met dementie, psychische aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel en bij lichamelijke problemen.

Is wonen bij Dignis geschikt voor mij?

Wonen met zorg en begeleiding is geschikt voor u als:

  • u te vergeetachtig wordt om zelfstandig te blijven wonen
  • u een psychische aandoening heeft en niet zelfstandig kunt wonen
  • u veel zorg nodig heeft door lichamelijke beperkingen
  • u behandeling en begeleiding nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen

U kunt bij ons veilig en vertrouwd wonen als u door dementie niet langer in uw eigen huis kan blijven wonen.

Meer

Heeft u een psychische ziekte of ernstige problemen en kunt u daardoor niet zelfstandig wonen? U woont bij Dignis in een veilige omgeving in een kleine groep.

Meer

U kunt bij Dignis wonen als u door een lichamelijke beperking niet meer thuis kunt wonen. U woont zo zelfstandig mogelijk in uw eigen appartement.

Meer

Voor jonge mensen met dementie hebben wij speciale groepswoningen. U heeft uw eigen appartement en krijgt passende zorg en begeleiding.

Meer

Als u iedere dag zorg nodig heeft, wat thuis niet mogelijk is, kunt u in een van de huizen van Dignis wonen. In het woonzorgcentrum woont u in een gezellige en veilige omgeving.

Meer

Heeft u veel begeleiding nodig door niet-aangeboren hersenletsel? In onze huizen hebben we speciale afdelingen, waar u de behandeling en verzorging krijgt die bij u passen.

Meer

Zoekt u een huis dat past bij uw leeftijd en wensen? Met comfort en veiligheid in een gezellige omgeving? Kom dan in een van onze huizen wonen.

Meer
Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.