Gespecialiseerde zorg in een veilige omgeving
Bewoner en verzorgende de Enk

Wonen met zorg bij niet-aangeboren hersenletsel

Heeft u veel begeleiding nodig door een niet-aangeboren hersenletsel en kunt u (tijdelijk) niet meer thuis wonen? In onze huizen hebben we speciale afdelingen, waar u de behandeling en verzorging krijgt die bij u passen.

Voor wie?

U heeft ernstige gedragsproblemen door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De oorzaak kan alcohol- of drugsgebruik zijn of een andere ziekte. Thuis wonen is niet meer of tijdelijk niet mogelijk, want u heeft een gespecialiseerde behandeling nodig. We onderzoeken de oorzaak van uw ziekte en stellen een behandeltraject op, dat bij uw persoonlijke situatie past. U krijgt van ons de ondersteuning waarbij uw leefstijl centraal staat. We werken er zoveel mogelijk naar toe, dat u weer dingen zelfstandig kunt doen. We begeleiden u en uw naasten om te leren omgaan met de ziekte en de blijvende gevolgen daarvan. Na de behandelingsfase kijken we of u terug kunt naar huis. Lukt dat niet, dan zoeken we samen met u een goede woonplek in een verpleeghuis. Dat kan de Enk in Zuidlaren zijn of het Heymanscentrum in Groningen, waar de gespecialiseerde afdelingen voor mensen met NAH zijn gevestigd.

Hoe woon ik hier?

U heeft uw eigen appartement met douche en toilet. Op de afdeling is een gezamenlijke woonkamer, waar u koffie en thee kunt drinken en kunt eten. U krijgt een gestructureerd dagprogramma met zinvolle bezigheden. Samen met u kijken we welke activiteiten u fijn vindt om te doen en wat u (weer) kunt leren. Het is ook mogelijk om mee te doen aan arbeidsmatige activiteiten. Bewoners helpen mee bij de huishoudelijke bezigheden op de afdeling. De afdelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bevinden zich in onze verpleeghuizen. Hier zijn veel voorzieningen, waarvan u gebruik kunt maken.

Kosten en aanmelden

Kosten

De kosten voor verblijf op een NAH afdeling worden voor een groot deel vergoed. U betaalt een eigen bijdrage. Uw zorgverzekering kan u meer informatie geven.

Aanmelden

Uw huisarts of andere behandelaar kan u schriftelijk aanmelden. Hij of zij kan daarvoor contact opnemen met de manager van de afdeling. Meer informatie over het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag, de afdeling in het Heymanscentrum vindt u op de website van Lentis. D

Heeft u vragen over de afdeling voor mensen met NAH in de Enk, dan kunt u contact opnemen met Dignis Zorgadvies.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis  
Zelfstandig wonen met ondersteuning  
Revalidatie en kortdurende zorg  
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.