Bewoner wandelt door de tuin van het Blauwborgje

Voorwaarden

We sluiten met iedere cliënt een zorgovereenkomst af. Hierin leggen we de afspraken vast die we maken over de zorg en behandeling die u ontvangt. Op de zorgovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Dignis van toepassing.

Algemene voorwaarden Dignis

De algemene voorwaarden behorende bij de zorgovereenkomst vindt u in deze folder.

Huisregels van Dignis

Bekijk de huisregels die gelden voor alle locaties van Dignis.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.