Voorwaarden

We sluiten met iedere cliënt een zorgovereenkomst af. Hierin leggen we de afspraken vast die we maken over de zorg en behandeling die u ontvangt. Op de zorgovereenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van Actiz van toepassing.

Zorgovereenkomst

Afhankelijk van de zorg die u krijgt, sluiten we een van de volgende overeenkomsten met u af:
zorg in natura
zorg met een PGB
Zorg Thuis

Leveringsvoorwaarden

 

Op de zorgovereenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van Actiz van toepassing. Het zijn afspraken die we maken met onze cliënten en die uw rechten en plichten en die van ons regelen. De voorwaarden gelden niet voor WMO cliënten, PGB cliënten en BOPZ cliënten.

De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel. Voor de diverse zorgvormen zijn daarnaast de volgende delen van toepassing:

In de folder leest u meer over de Algemene Voorwaarden.

Rechten en plichten

In de folder Ken uw rechten vindt u informatie over de wetten die van toepassing zijn voor de zorg- en dienstverlening en overige afspraken die we met u maken.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.