Voorwaarden

We sluiten met iedere cliënt een zorgovereenkomst af. Hierin leggen we de afspraken vast die we maken over de zorg en behandeling die u ontvangt. Op de zorgovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Dignis van toepassing.

Algemene voorwaarden Dignis

De algemene voorwaarden behorende bij de zorgovereenkomst vindt u in deze folder.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.