Bezoekers en bewoners in de tuin van het Blauwborgje

Tarieven en vergoedingen

Aan de zorg zijn kosten verbonden. Een groot deel ervan wordt vergoed. Hoeveel dat is en welke voorwaarden daarvoor gelden, leest u hieronder.

Wonen met zorg

De zorg voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U heeft (intensieve) zorg, begeleiding en eventueel behandeling nodig. Deze zorg noemden we voorheen verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg.
Om deze zorg te krijgen, is een indicatie nodig. Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt deze op. Voor een indicatie zorg met verblijf betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor vindt u hierover meer informatie.

Cliënten dienen zelf een (aanvullende) ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Uw inboedel is tot 5000 euro verzekerd via een collectieve verzekering van Dignis.

In de huizen met de ‘verpleeghuiszorg’ vragen we een maandelijkse kleine bijdrage voor bijzondere activiteiten en persoonlijke uitgaven (de ‘verwengelden’). De kosten zijn circa 9 tot 12 euro per maand. Het is uiteraard vrijblijvend om hieraan mee te doen.

Voor aanvullende voorzieningen betaalt u een vergoeding. U kunt dan denken aan het laten wassen van uw kleding, bezoek aan de kapper, televisieaansluiting en dergelijke. De prijzen vindt u in de tarievenlijst voor zorgproducten 2024 en in de tarievenlijst voor overige producten. Het aanbod kan per locatie verschillen.

Op de website van het Zorginstituut Nederland staat het WLZ Kompas. Hier vindt u veel informatie over kosten en vergoedingen van zorg.

Tijdelijk verblijf en logeren

U verblijft tijdelijk in een van de huizen van Dignis en krijgt de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Tijdelijk verblijf noemen we ook wel Eerstelijns Verblijf (ELV). Deze zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dignis heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent, dat de kosten worden vergoed. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Uw zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.

De kosten voor logeren (respijtzorg) worden vergoed uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of door u zelf betaald.

Familie van bewoners kan blijven logeren. Op de locaties met logeerkamers betaalt u daarvoor 40 euro per nacht, inclusief ontbijt. In de grotere appartementen is het mogelijk een bed bij te plaatsen. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als u wilt blijven eten, serveren we tegen vergoeding een warme maaltijd. Op de grotere locaties kunt u in het restaurant eten.

 

Verzorging en verpleging thuis

De kosten voor huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding worden voor een deel vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente bepaalt of u hiervoor een indicatie krijgt. Het beleid kan per gemeente verschillen. Bij het zorgloket van de gemeente ontvangt u meer informatie.
U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en het aantal uren zorg dat u krijgt. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor vindt u meer informatie.

Thuiszorg en thuisbegeleiding

De kosten voor huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding worden voor een deel vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente bepaalt of u hiervoor een indicatie krijgt. Het beleid kan per gemeente verschillen. Bij het zorgloket van de gemeente ontvangt u meer informatie.

U betaalt een vast abonnementstarief van € 19 per maand. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor vindt u meer informatie.

Dagbesteding

Om mee te doen aan dagbesteding heeft u een indicatie nodig. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De kosten worden voor een deel vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt een vast abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor vindt u meer informatie.

Voor uitstapjes, materiaal voor activiteiten en dergelijke betaalt u een onkostenvergoeding aan Dignis. De prijzen kunnen per locatie verschillen.

Als u niet zelf naar de dagbesteding kunt komen, ontvangt u ook een indicatie voor vervoer en begeleiding. De kosten daarvoor worden voor een deel vergoed vanuit de WMO. De medewerkers van de dagbesteding of de wijkverpleegkundige kunnen hierover meer informatie geven.

Geriatrische revalidatie

De kosten voor geriatrische revalidatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dignis heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de kosten volledig vergoed worden. Uw zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.

PGB

U kunt bij Dignis zorg inkopen met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als u voldoet aan een aantal voorwaarden, krijgt u een budget toegekend. Daarmee regelt u uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg met een PGB te beheren. Meer informatie vindt u op de website van Per Saldo

Aanvullende voorzieningen

Cliënten van Dignis kunnen tegen vergoeding gebruik maken van extra voorzieningen. Deze diensten vallen buiten de basiszorg. U kunt dan denken aan het wassen van kleding, bezoek aan de kapper of meedoen aan een bijzondere activiteit. Cliënten hebben zelf de keuze om deze aanvullende voorzieningen af te nemen. De prijzen vindt u in de tarievenlijst voor zorgproducten en overige producten 2024. Het aanbod kan per locatie verschillen.

Voor de bewoners van de Dignis locaties is de prijs van de maaltijden inbegrepen in de prijs voor het verblijf. Wilt u extra maaltijden bestellen bijvoorbeeld als u bezoek krijgt, dan betaalt u daarvoor. Op de website van de restaurants vindt u informatie over de prijzen van de maaltijden.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.