pinkroses.2

Wachttijden

De wachttijd voor een plek bij Dignis is afhankelijk van de woonvorm, die u zoekt en/of de zorg die u nodig heeft.

Zoekt u een verzorgingshuis, verpleeghuis of plek om te revalideren?

We hechten eraan, dat u snel kunt wonen op de plek, waarnaar uw voorkeur uitgaat. U kunt een voorkeur opgeven voor meer dan één locatie. Als de locatie van uw eerste keuze een wachtlijst heeft, kijken we graag met u naar een oplossing. Dat kan een tijdelijke plek in een ander huis zijn.
In het Heymanscentrum kunt u revalideren. Meestal is er op zeer korte termijn een plek.
Bij spoedgevallen zoeken we uiteraard direct naar een oplossing.
U vindt op de wachtlijst de actuele informatie. De wachttijden zijn gemiddelde tijden.
Belt u gerust met de medewerkers van Dignis Zorgadvies (050) 520 75 75 voor de actuele stand van de wachttijden en de mogelijkheden.

Wilt u Zorg Thuis aanvragen?

U kunt contact opnemen met de medewerkers van de Thuiszorg voor meer informatie en een kennismakingsgesprek. Voor wijkverpleging geldt in principe geen wachttijd.

  • Wij zijn specialist in psychiatrie, multiproblematiek en cognitieve problemen bij ouderen Meer over onze zorg

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.