Lachende bewoner in het Heymanscentrum

Wachttijden

De wachttijd voor een plek bij Dignis is afhankelijk van de woonvorm, die u zoekt en/of de zorg die u nodig heeft.

Zoekt u een verzorgingshuis, verpleeghuis of plek om te revalideren?

We hechten eraan, dat u snel kunt wonen op de plek, waarnaar uw voorkeur uitgaat. U kunt een voorkeur opgeven voor meer dan één locatie. Als de locatie van uw eerste keuze een wachtlijst heeft, kijken we graag met u naar een oplossing. Dat kan een tijdelijke plek in een ander huis zijn.

In het Heymanscentrum kunt u revalideren. Meestal is er op zeer korte termijn een plek. Bij spoedgevallen zoeken we uiteraard direct naar een oplossing.

U vindt in dit overzicht van de wachttijden de actuele informatie. De wachttijden zijn gemiddelde tijden.

Belt u gerust met de medewerkers van Dignis Zorgadvies via 050 520 75 75 voor de actuele stand van de wachttijden en de mogelijkheden.

Wilt u Zorg Thuis aanvragen?

U kunt contact opnemen met de medewerkers van de Thuiszorg voor meer informatie en een kennismakingsgesprek. Voor wijkverpleging geldt in principe geen wachttijd.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.