Zorg Thuis medewerkster bij fiets

Thuiszorg

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als u ouder wordt? Wij kunnen u daarbij helpen. Onze medewerkers van Dignis Zorg Thuis geven professionele zorg op maat. We kunnen u ook ondersteunen bij dementie of psychische problemen. En we zijn er ook voor de mantelzorger. Samen kijken we met u wat u nodig heeft om prettig te kunnen leven in uw eigen vertrouwde omgeving.
Onze teams werken in alle wijken van de stad Groningen, Hoogkerk, Annen, Norg en Zuidlaren voor senioren die zelfstandig wonen. Dat kan zijn in uw eigen huis of in een appartement van één van onze locaties.

Wat?

De medewerkers van Dignis Zorg Thuis geven verzorging, verpleging en begeleiding. We kunnen u helpen bij het aan- en uitkleden, wassen, eten en drinken, innemen van medicijnen, wondverzorging en verpleegkundige handelingen. Naast een goede professionele verzorging hebben we veel aandacht voor uzelf en uw leefomgeving. We geven u informatie en advies over zaken rondom het ouder worden. We kijken samen met u wat u verder nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen.
U kunt ook thuiszorg krijgen na verblijf in het ziekenhuis of als u ernstig ziek bent geweest.

Begeleiding

Heeft u meer ondersteuning nodig, omdat u het niet meer zo goed redt? Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met de invulling van uw dag of u voelt zich eenzaam. Het is ook mogelijk dat u onvoldoende hulp kunt krijgen van uw mantelzorger of partner. Onze medewerkers begeleiden u thuis om samen de problemen aan te pakken, zodat u weer prettig kunt leven in uw eigen omgeving.

Zorg bij dementie

We begeleiden u ook als u last krijgt van vergeetachtigheid of problemen hebt door dementie of psychische klachten. Onze medewerkers zijn deskundig in het geven van zorg thuis op dit gebied. Zij weten ook hoe ze meer en andere hulp voor u kunnen regelen, als dat nodig is.

Nachtzorg

Heeft u geregeld ’s nachts verzorging nodig, dan kunt u gebruik maken van onze nachtzorg. Onze medewerkers komt op geplande tijden bij u thuis om u te helpen. Van tevoren maken we afspraken op welke tijdstippen we bij u komen.

Personenalarmering

Als u zich wel eens zorgen maakt over wat u thuis onverwacht kan overkomen, is aansluiting op ons alarmeringssysteem een goede oplossing. Met personenalarmering bent u altijd verzekerd van professionele hulp dichtbij.

Hoe?

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om met u te bespreken welke hulp u nodig heeft. U krijgt zorg en ondersteuning op maat op een manier die bij u past. Uw wensen en behoeften zijn uitgangspunten voor onze zorg. We maken samen afspraken over welke zorg u ontvangt en op welke tijdstippen van de dag en/of de nacht. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf nog kunt en wat uw mantelzorger kan doen.

De wijkverpleegkundige bespreekt regelmatig met u en uw mantelzorger hoe het met u gaat, of de zorg voldoende is of dat er andere afspraken nodig zijn. Als u meer hulp nodig heeft, zorgen we ervoor dat die er komt. We werken samen met huisartsen, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners.

Thuiszorgteams

Onze teams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in zorg aan senioren in de thuissituatie. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. U ziet vertrouwde medewerkers die u persoonlijk kennen. Zij werken vanuit de zorgpost bij u in de buurt en zijn dus altijd dichtbij.

Voor de naaste omgeving

We zijn er ook voor de mantelzorger, familie en naasten. Met een luisterend oor, advies en praktische hulp. Wordt de zorg voor uw mantelzorger te zwaar, dan kijken we samen naar een oplossing en regelen we wat daarvoor nodig is.

Aanmelden, kosten en meer informatie

Aanmelden

Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige kan u hierover informeren. Zij kan ook de indicatie voor u aanvragen.

Kosten

De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dignis heeft daarvoor een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw eigen zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.
Sommige kosten zoals personenalarmering worden niet vergoed door Zorgverzekeringswet. Meer informatie vindt u bij Tarieven en vergoedingen.

Meer informatie

Onze teams werken in alle wijken en in de regio van de stad Groningen, Hoogkerk, Annen, Norg  en Zuidlaren. Voor informatie kunt u contact opnemen Dignis Zorg Thuis, telefoon (050) 4097597 (24 uur per dag bereikbaar), e-mail zorgthuis@dignis.nl

Cliënten waarderen Dignis Zorg Thuis

Met uw opmerkingen en ideeën kunnen we u nog beter van dienst zijn en onze zorg nog meer op uw wensen en behoeften afstemmen. Daarom vragen we onze klanten regelmatig naar hun mening. Via een vragenlijst kunnen ze hun mening geven over het maken en nakomen van afspraken, de kwaliteit van de zorg en verpleging en de bejegening door medewerkers. Uit het onderzoek in het najaar van 2018 kwam naar voren, dat klanten de thuiszorg van Dignis waarderen met een gemiddeld cijfer van 8,3. Op de vraag of ze Dignis aanbevelen bij anderen antwoordt 93% met ja.

Op de vragenlijst was ruimte om het cijfer toe te lichten. Een aantal ondervraagden maakte daarvan gebruik. Enkele reacties zijn:
‘Er wordt goed naar me geluisterd, ik ben tevreden met de behandeling.’
‘Als er iets is, regelen de medewerkers het direct.’
‘De medewerkers zijn behulpzaam, zorgzaam en menselijk.’

Resultaten enquête najaar 2018

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis