Op pad met de Vriendenbus

Vrienden van Dignis

Een bezoekje aan de dierentuin, een gezellige inrichting van de huiskamer of de aanschaf van tuinparasols. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor de cliënten van Dignis en bewoners van de Dignis verpleeghuizen. De Vriendenstichting van Dignis zet zich in om deze extra’s mogelijk te maken.

Activiteiten

De Vriendenstichting subsidieert activiteiten voor de bewoners en cliënten van Dignis. Daarbij gaat het altijd om hun welzijn. Sommige mensen willen graag eens een uitstapje maken, anderen vinden het gezellig om een leuke dag thuis te hebben.

Met financiële steun van de Vriendenstichting zijn in de afgelopen jaren al veel wensen gerealiseerd, zoals museumbezoeken en rondritten door de provincie, kookworkshops, wellnessmiddagen en vakantie in eigen huis.

De Stichting financieert ook de aanschaf van materialen, zoals belevenistafels, duofietsen, spellen en tuinmeubelen. Voor grote projecten zoals de tuininrichting van de Enk en de Duinstee levert de Vriendenstichting met cofinanciering een bijdrage.

De Stichting reserveert jaarlijks een bedrag voor een presentje of attentie aan de vrijwilligers van Dignis.

In het Jaarverslag kunt u lezen hoe de Stichting Vrienden van Dignis haar gelden besteedt. U vindt er ook een overzicht van de giften en donaties die we hebben ontvangen en een toelichting op de werkzaamheden van het bestuur.

 

Vriendenbus

Met de Vriendenbus kunnen bewoners van de verpleeghuizen en cliënten van Dignis een uitstapje maken. Alleen, met een familielid of vriend(in). U kunt een keuze maken uit één van de volledig verzorgde arrangementen.  Van een bezoekje aan het museum, winkelen bij Tuinland tot een rondrit door de provincie, het is allemaal mogelijk. Het aantal deelnemers is beperkt van één tot drie personen. Er gaat altijd een begeleider mee. Zo kunt u volop genieten van het uitstapje, want alles wordt geregeld: de koffie, bij langere tochten een lunch en entree tot de bezienswaardigheden.
Een ‘wensuitje’ is ook mogelijk. Wilt u nog eens naar uw geboortedorp of een familielid bezoeken? We maken voor u een uitstapje op maat.

De bus is zeven dagen per week, ’s morgens, ’s middag en ’s avonds beschikbaar en wordt gereden door vrijwilligers. Door een extra subsidie van de Vriendenstichting zijn de arrangementen zeer gunstig geprijsd.

Het is ook mogelijk de Vriendenbus te reserveren voor een uitstapje dat u zelf regelt of via de locatie waar u verblijft. Dan kost een rit 5 euro per persoon. Dit is een symbolisch bedrag, want de Vriendenstichting betaalt de onkosten voor de bus en het onderhoud.

De brochure met arrangementen kunt u opvragen bij de coördinator Anita Kremer, e-mail: anita.kremer@dignis.nl, telefoon: 06 11400847.

Het filmpje over de Vriendenbus geeft een impressie van een uitstapje.

Het Jaarverslag geeft een beeld van de diverse mogelijkheden om op stap te gaan met de Vriendenbus. U leest hierin ook over het werk van coördinator en vrijwilligers en er is enig cijfermateriaal opgenomen.

Om de bus op de weg te kunnen houden, zijn giften en donaties welkom. Informatie hierover is verkrijgbaar op de Dignislocaties. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Vriendenstichting, e-mail vrienden@dignis.nl

Stichting Vrienden van Dignis

Stichting Vrienden van Dignis is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en eigen vermogen. De Stichting werft en beheert gelden en fondsen om ze in te zetten voor het welzijn van cliënten en bewoners van Dignis. Het vermogen wordt gevormd door giften, donaties en legaten.

Op iedere Dignis locatie is een contactpersoon, die de wensen van bewoners en cliënten inventariseert en de aanvragen indient bij de Vriendenstichting. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

ANBI

De Stichting Vrienden van Dignis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Vriendenstichting zijn fiscaal (beperkt) aftrekbaar (ANBI gegevens via RSIN-nr. 853446775). Wilt u ons voor langere tijd financieel steunen dan kunt u een overeenkomst sluiten van minimaal vijf jaar. Uw gift is dan volledig aftrekbaar. U kunt het formulier met toelichting downloaden (pdf). Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u mailen naar: Vrienden van Dignis, vrienden@dignis.nl; indien mailen niet mogelijk is, neemt u dan contact op met het secretariaat, 06 46008522

Kamer van Koophandel

De Stichting Vrienden van Dignis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59372958 en statutair gevestigd in Groningen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Dignis bestaat uit de volgende personen:

  • A. Gietema (voorzitter)
  • J. Bosch (penningmeester)
  • J.M. de Vries (secretaris)
  • K. Knot (lid)
  • R. Vos (lid, aandachtsgebied Vriendenbus)

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Statuten, waarin opgenomen de doelstelling

Huishoudelijk Reglement

Bescherming persoonsgegevens

De Stichting Vrienden van Dignis hecht veel waarde aan privacy en aan bescherming van persoonsgegevens. U mag van ons verwachten dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We geven uw gegevens niet door aan derden, u kunt uw gegevens altijd laten verwijderen of aanpassen. Uiteraard geven we u graag informatie over de gegevens die bij ons bekend zijn.

Helpt u mee?

U kunt ons op verschillende manieren steunen:

  • Met een éénmalige gift
  • Door donateur te worden met een geldbedrag dat u zelf bepaalt
  • Door de Stichting op te nemen in uw testament, uw notaris kan u hierover informeren.

Het geld wordt volledig besteed aan extra activiteiten of zaken waar de bewoners van profiteren en die niet op een andere manier gerealiseerd kunnen worden. Alle financiële bijdragen zijn welkom.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening: NL36 INGB 0669 6841 71 t.n.v. Stichting Vrienden van Dignis Groningen. U kunt uw gift ook ten bate van één locatie doneren.

Giften aan de Vriendenstichting zijn fiscaal (beperkt) aftrekbaar (ANBI gegevens via RSIN-nr. 853446775). Wilt u ons voor langere tijd financieel steunen dan kunt u een overeenkomst sluiten van minimaal vijf jaar. Uw gift is dan volledig aftrekbaar. Een formulier met toelichting kunt u downloaden van onze website of via de website van de belastingdienst.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: Vrienden van Dignis, e-mail vrienden@dignis.nl. Indien mailen niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 06 46008522

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Stichting Vrienden van Dignis
t.a.v. het secretariaat
Telefoon 06 46008522
e-mail vrienden@dignis.nl

Voor meer informatie over de Vriendenbus kunt u contact opnemen met Anita Kremer, e-mail anita.kremer@dignis.nl, telefoon 06 11400847

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.