mussengang lentis-1443mussengang50proc

Vrienden van Dignis

Een bezoekje aan de dierentuin, een gezellige inrichting van de huiskamer of de aanschaf van tuinparasols. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor de cliënten van Dignis en bewoners van de Dignis verpleeghuizen en verzorgingshuizen. De Vriendenstichting van Dignis zet zich in om deze extra’s mogelijk te maken.

Activiteiten

De Vriendenstichting subsidieert activiteiten voor de bewoners en cliënten van Dignis. Daarbij gaat het altijd om hun welzijn. Sommige mensen willen graag eens een uitstapje maken, anderen vinden het gezellig om een leuke dag thuis te hebben.
Met financiële steun van de Vriendenstichting zijn in de afgelopen jaren al veel wensen gerealiseerd, zoals museumbezoeken en rondritten door de provincie, kookworkshops, wellnessmiddagen en vakantie in eigen huis.
De Stichting financieert ook de aanschaf van materialen, zoals belevenistafels, duofietsen, spellen en tuinmeubelen.
Voor grote projecten zoals de tuininrichting van de Enk en de Duinstee levert de Vriendenstichting met cofinanciering een bijdrage.
De Stichting reserveert jaarlijks een bedrag voor een presentje of attentie aan de vrijwilligers van Dignis.

In het jaarverslag kunt u lezen hoe de Stichting Vrienden van Dignis haar gelden besteedt. U vindt er ook een overzicht van de giften en donaties die we hebben ontvangen en een toelichting op de werkzaamheden van het bestuur.

 

Vriendenbus

Met de Vriendenbus kunnen bewoners van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen en cliënten van Dignis een uitstapje maken. Alleen of met hun familieleden en/of vrienden. Van een bezoekje aan het museum, winkelen bij Tuinland tot een rondrit over het Groninger Hogeland, het is allemaal mogelijk.

De bus is zeven dagen per week, ’s morgens, ’s middag en ’s avonds beschikbaar en wordt gereden door vrijwilligers. Een rit kost 2 euro per persoon. Dit is een symbolisch bedrag, want de Vriendenstichting betaalt de onkosten voor de bus en het onderhoud. Om de bus op de weg te kunnen houden, zijn giften en donaties welkom. Informatie hierover is verkrijgbaar op de Dignislocaties. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Vriendenstichting, e-mail vrienden@dignis.nl

Op stap met de Vriendenbus

In het voorjaar van 2018 heeft het bestuur van de Vriendenstichting het startsein gegeven voor een nieuw initiatief. Bewoners en cliënten kunnen volledig verzorgde arrangementen met de Vriendenbus boeken. Het aantal deelnemers is beperkt van één tot drie personen. Er gaat altijd een begeleider mee. Zo kunnen zij volop genieten van het uitstapje, want alles wordt geregeld: de koffie, bij langere tochten een lunch en entree tot de bezienswaardigheden. Enkele bestemmingen zijn Orvelte, Giethoorn, De Hortus en Bourtange. Een ‘wensuitje’ is ook mogelijk. Door een extra subsidie van de Vriendenstichting zijn de arrangementen zeer gunstig geprijsd.

Stichting Vrienden van Dignis

Stichting Vrienden van Dignis is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en eigen vermogen. De Stichting werft en beheert gelden en fondsen om ze in te zetten voor het welzijn van cliënten en bewoners van Dignis. Het vermogen wordt gevormd door giften, donaties en legaten.

Op iedere Dignis locatie is een contactpersoon, die de wensen van bewoners en cliënten inventariseert en de aanvragen indient bij de Vriendenstichting. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

ANBI

De Stichting Vrienden van Dignis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Vriendenstichting zijn fiscaal (beperkt) aftrekbaar (ANBI gegevens via RSIN-nr. 853446775). Wilt u ons voor langere tijd financieel steunen dan kunt u een overeenkomst sluiten van minimaal vijf jaar. Uw gift is dan volledig aftrekbaar. U kunt het formulier met toelichting downloaden (pdf). Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: Vrienden van Dignis, p/a Heymanscentrum (J. Valk), Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen of mailen naar vrienden@dignis.nl

Kamer van Koophandel

De Stichting Vrienden van Dignis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59372958 en statutair gevestigd in Groningen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Dignis bestaat uit de volgende personen:

  • J. de Keijzer (voorzitter)
  • vacature (secretaris)
  • J. Bosch (penningmeester)
  • K. Sportel (lid)
  • IJ. Bouma (lid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Statuten, waarin opgenomen de doelstelling

Bescherming persoonsgegevens

De Stichting Vrienden van Dignis hecht veel waarde aan privacy en aan bescherming van persoonsgegevens. U mag van ons verwachten dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We geven uw gegevens niet door aan derden, u kunt uw gegevens altijd laten verwijderen of aanpassen. Uiteraard geven we u graag informatie over de gegevens die bij ons bekend zijn.

Helpt u mee?

U kunt ons op verschillende manieren steunen:

  • Met een éénmalige gift
  • Door donateur te worden met een geldbedrag dat u zelf bepaalt
  • Door de Stichting op te nemen in uw testament, uw notaris kan u hierover informeren.

Het geld wordt volledig besteed aan extra activiteiten of zaken waar de bewoners van profiteren en die niet op een andere manier gerealiseerd kunnen worden. Alle financiële bijdragen zijn welkom.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening: NL36 INGB 0669 6841 71 t.n.v. Stichting Vrienden van Dignis Groningen. U kunt uw gift ook ten bate van één locatie doneren.

Giften aan de Vriendenstichting zijn fiscaal (beperkt) aftrekbaar (ANBI gegevens via RSIN-nr. 853446775). Wilt u ons voor langere tijd financieel steunen dan kunt u een overeenkomst sluiten van minimaal vijf jaar. Uw gift is dan volledig aftrekbaar. Een formulier met toelichting kunt u downloaden van onze website of via de website van de belastingdienst.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: Vrienden van Dignis, p/a Heymanscentrum (J. Valk), Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen of mailen naar vrienden@dignis.nl

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Stichting Vrienden van Dignis
p/a Heymanscentrum
Henri Dunantlaan 20
9728 HD Groningen
Telefoon 06 46008522
e-mail vrienden@dignis.nl

  • Wij zijn specialist in psychiatrie, multiproblematiek en cognitieve problemen bij ouderen Meer over onze zorg

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.