bg-main_4

Clientenraad

De cliëntenraden komen op voor de belangen van de bewoners en cliënten van Dignis. Ze denken en praten mee over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigt. De raden zijn samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Cliënten zijn bewoners van één van de locaties van Dignis, maar ook de mensen die zelfstandig wonen en zorg thuis krijgen. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk.

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad praat namens de cliënten mee over de dagelijkse gang van zaken. Ze heeft een informerende, signalerende en doorgevende functie. De signalen die bij de raad binnenkomen, worden altijd vertrouwelijk besproken. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de volgende thema’s:

 • voeding
 • veiligheid, gezondheid en hygiëne
 • kwaliteit van zorg en dienstverlening
 • activiteiten
 • huisregels
 • klachtenregeling
 • geestelijke verzorging
 • nieuw- en verbouwplannen
 • fusievoorstellen.

Met de leiding van de organisatie vindt regelmatig overleg plaats.

Voor individuele klachten fungeert de cliëntenraad als wegwijzer. De raad kan onderzoeken of een bepaald probleem door meerdere personen wordt ervaren.

Leden van cliëntenraden hebben op diverse manieren contact met de achterban, bijvoorbeeld door bewoners- en familieavonden te organiseren en bijeenkomsten bij te wonen.

De cliëntenraad heeft wettelijke rechten om invloed uit te oefenen op het beleid:

 • Recht op informatie
 • Recht op overleg
 • Adviesrecht
 • Verzwaard adviesrecht
 • Recht op bindende voordracht voor een lid van de Raad van Toezicht.

De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), zoals het recht op informatie, op overleg en het adviesrecht. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie VWS.

Centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden

De locaties van Dignis hebben een lokale cliëntenraad. Voor de cliënten van Zorg Thuis is een eigen vertegenwoordiging. Informatie over de cliëntenraden en hun bereikbaarheid vindt u bij de locaties.

In de centrale cliëntenraad zijn alle lokale cliëntenraden vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners en cliënten belangrijk zijn en de locaties overstijgen.  Er is regelmatig overleg met de directie van Dignis.

De cliëntenraden hebben een ondersteuner, die adviseert, taken voorbereidt en uitvoert.

Uw mening telt

De cliëntenraden zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse in de zorg? Wilt u meewerken aan verbetering van de zorg en het welzijn van bewoners en cliënten? Dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over het werk van de cliëntenraden of vacatures kunt u contact opnemen met de ondersteuner Zizi Bertrams, e-mail z.bertrams@lentis.nl . U kunt ook schrijven naar:
Centrale Cliëntenraad Dignis, p/a Duinstee, Schoollaan 22, 9761 AB Eelde.

Bij de locaties vindt u de bereikbaarheid van de lokale cliëntenraden.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.