"Zorg en behandeling in een prettige woonomgeving"
Bewoner wordt liefdevol begeleid door de tuin

Wonen (met zorg) voor ouderen met lichamelijke problemen

U kunt bij Dignis wonen als u door een lichamelijke beperking niet meer thuis kunt wonen. U woont zo zelfstandig mogelijk in uw eigen appartement. Medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig om u deskundige zorg te geven. De zorg en begeleiding stemmen we af op uw wensen en behoeften.

Voor wie?

U heeft door lichamelijke problemen veel zorg nodig. Daardoor lukt het niet meer om in uw eigen huis te blijven wonen. In ons verpleeghuis woont u zo zelfstandig mogelijk met alle hulp en zorg dichtbij. En is er meer zorg nodig, omdat u bijvoorbeeld geheugenproblemen krijgt, dan kunnen wij u die geven.

Hoe woon ik hier?

U heeft uw eigen appartement in een groepswoning op een van de etages van het verpleeghuis. In de gezamenlijke huiskamer kunt u met medebewoners eten, koffie drinken en activiteiten ondernemen. We vinden het ook fijn als u meedoet met de huishoudelijke bezigheden. U bent ook welkom bij de activiteiten die we in het huis organiseren.

Er zijn veel voorzieningen in huis, zoals een kapper en een winkel. Rondom het huis zijn mooie tuinen aangelegd.

Kosten en aanmelden

Wonen in een zorginstelling valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U heeft een WLZ-indicatie nodig om te wonen in een van de Dignis huizen. De indicatie ontvangt u van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg). Op de website van het CIZ kunt u het aanmeldformulier downloaden. Uw huisarts kan u helpen met de aanvraag.
Voor wonen met lichamelijke problemen kunt u bij ons terecht met een ZZP5 tot en met ZZP10 (verpleeghuiszorg).

Voor de zorg bij Dignis betaalt u een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de bijdrage. Op de website van het CAK vindt u een rekenprogramma waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.