Bernlef

Bernlef woonservicecentrum

Voor mensen die houden van gezelligheid is Bernlef een goede keuze. Het appartementengebouw staat aan de rand van het winkelcentrum Paddepoel. Binnenshuis is er ook van alles te doen.

Wonen in Bernlef

In Bernlef wonen betekent verzorgd en goed wonen. De appartementen bestaan uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer en een douche met toilet. Ze hebben een oppervlakte van circa 28 m2.

Woonvormen

Op de eerste etage zijn appartementen in het verzorgingshuis. U woont zelfstandig en krijgt alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Met een indicatie voor langdurig verblijf kunt u wonen in een van deze appartementen. Informatie over deze woonvorm vindt u hier.

Groepswonen kan op de tweede en derde etage. Hier wonen senioren met dementie, die begeleiding nodig hebben. Er zijn twee groepen van tien bewoners. Iedereen heeft een eigen appartement. Veel activiteiten vinden plaats in de huiskamers. Samen koffie drinken, de krant lezen, een spelletje doen, maar ook meehelpen met huishoudelijke bezigheden. Iedere dag wordt er vers gekookt. Bewoners kunnen ook meedoen met de activiteiten in Bernlef. Meer informatie over deze woonvorm vindt u hier

Verzorgd Zelfstandig Wonen is mogelijk op de 4e tot en met de 10e etage. Deze vorm is geschikt voor mensen die het prettig vinden in een veilige en gezellige omgeving zelfstandig te wonen. Als het nodig is, is de Zorg Thuis van Dignis dichtbij. Alle appartementen zijn ook geschikt voor (echt)paren.
U huurt een appartement van de Huismeesters en stelt zelf uw servicepakket samen. Zo betaalt u alleen voor de diensten, waarvan u gebruik wilt maken. In Bernlef is een breed pakket aan voorzieningen aanwezig. Meer informatie vindt op de pagina Verzorgd wonen

Aan de zijkant van Bernlef en aan de overkant staan appartementengebouwen waar mensen zelfstandig wonen. U woont in een comfortabele en gezellige omgeving. De medewerkers van Zorg Thuis van Dignis komen ook hier hulp verlenen als dat nodig is. De Woningbouwcorporatie De Huismeesters verhuurt de appartementen.

 

Appartementen te huur

In Bernlef zijn regelmatig appartementen te huur voor verzorgd zelfstandig wonen. Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met de Huismeesters.

Om een appartement te huren, dient u ingeschreven te staan bij Woningnet.

Voorzieningen in Bernlef

In Bernlef zijn veel voorzieningen, waarvan bewoners en cliënten gebruik kunnen maken. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in de SPAR winkel en de bloemenkraam staat iedere week in de hal. De kapper en pedicure komen bij u thuis. De tandtechnicus en diëtist houden regelmatig spreekuur. De zorgpost van Dignis Zorg Thuis+ is gehuisvest in Bernlef. In het gezellige restaurant kunt u warm eten en een kopje koffie drinken. U bent welkom bij de kerkdiensten.

Activiteiten en dagbesteding in Bernlef

Activiteiten

Er is een breed aanbod aan activiteiten voor bewoners van Bernlef en uit de wijk. U kunt meedoen aan creatieve en sportieve activiteiten zoals bloemschikken, bewegen voor ouderen, sjoelen en klaverjassen. Iedere donderdagmorgen gaat de wandelgroep op pad. Er worden muziekoptredens en bustochtjes georganiseerd en u kunt een computercursus volgen. Het Repair Café is gehuisvest in Bernlef. Voor wie van lekker eten houdt, serveert de keuken van Werkpro iedere dag een keuzemenu.
Met een activiteitenpas kunt u meedoen aan alle activiteiten. U betaalt hiervoor maandelijks € 20. Een overzicht van de activiteiten voor de komende maand vindt u in de hal van Bernlef.

 

Dagbesteding

In Bernlef zijn de volgende vormen voor dagbesteding:

  • In Ontmoetingscentrum Paddepoel komen oudere mensen met (beginnende) geheugenproblemen of psychische problemen
  • In de Huiskamer van Bernlef ontmoet u bewoners uit het huis en de buurt. U kunt er een kopje koffie drinken, een praatje maken en meedoen aan gezellige activiteiten. De Huiskamer is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.45 uur is de Huiskamer voor iedereen geopend, ook voor mensen zonder WMO indicatie.
  • Dovengroep’ is een dagbesteding voor dove en slechthorende senioren, die zelfstandig wonen in of buiten Groningen.

Cliëntenraad van Bernlef

De cliëntenraad van Bernlef behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding. Dignis is hier blij mee, want we hechten veel belang aan de mening en adviezen van cliënten en hun naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Santema, managementassistent, bereikbaar via de mail m.santema@lentis.nl en telefoon 050-5752222.

Algemene informatie over de cliëntenraad vindt u hier.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden

Groepswonen en verzorgingshuis
U heeft een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor ‘zorg met verblijf’ (ZZP 4). Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts kan ook helpen met de aanvraag.

Informatie over prijzen, eigen bijdrage, verzekeringen en dergelijke vindt u bij Tarieven en vergoedingen
U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Informatie over wachttijden vindt u hier

Wilt u eens vrijblijvend komen kennismaken of meer informatie? Neem dan contact op met Bernlef of met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

Verzorgd zelfstandig wonen
U huurt het appartement van De Huismeesters.

Dagbesteding
Voor dagbesteding heeft u een indicatie van de gemeente (WMO) nodig. U kunt contact opnemen met het WIJ loket van de gemeente om de indicatie aan te vragen. Onze medewerkers geven u ook graag informatie. U betaalt een eigen bijdrage.

Kwaliteit van zorg

Dignis onderzoekt iedere twee jaar hoe tevreden de cliënten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg en dienstverlening. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Er worden vragen gesteld over de leefomgeving, zorgverleners, activiteiten, veiligheid en sfeer. Hieruit komen verbeterpunten voort. De locatieleiding stelt in overleg met de cliëntenraad een verbeterplan op. De voortgang wordt regelmatig besproken.

Samenvatting van het rapport klanttevredenheid 2014

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis