"Goede zorg en herstel."
Hulp bij revalideren

Kortdurende zorg na ziekte of operatie

Heeft u tijdelijk extra zorg nodig om te herstellen van een ziekte of operatie? Als het niet mogelijk is om die zorg thuis te krijgen, kunt u tijdelijk bij ons verblijven. Samen zorgen we ervoor, dat het herstel spoedig gaat. Heeft u acute hulp nodig, omdat de problemen thuis te groot worden, dan is crisisopname mogelijk. In de tijd dat u bij ons verblijft, bekijken we wat u nodig heeft om weer naar huis te kunnen gaan.

Voor wie?

U moet herstellen van een ernstige ziekte of operatie. De zorg die u daarvoor nodig heeft, kunt u thuis niet voldoende krijgen. Omdat u niet voldoende mantelzorg heeft of er is behandeling, zorg of ondersteuning nodig.

Wat en hoe?

U verblijft in een prettige omgeving, waar een team van deskundige medewerkers u graag helpt met uw herstel. Zijn er blijvende beperkingen, dan helpen we u hoe u daarmee om kunt gaan. U heeft uw eigen kamer, die voor u is ingericht. In de gezamenlijke huiskamer kunt u koffie en thee drinken en eten. Dat kan ook in het restaurant op onze grotere locaties.
U kunt meedoen met de activiteiten in het huis en gebruik maken van de voorzieningen, zoals de winkel en de kapper.

Tijdelijk verblijf kan zes weken duren. Indien noodzakelijk kunnen we deze periode eenmalig verlengen. Een crisisopname duurt maximaal twee weken.

Kosten en aanmelden

Voor tijdelijk verblijf is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw huisarts, behandelaar of wijkverpleegkundige kan u meer informatie geven en helpen met de aanvraag.

Een groot deel van de kosten wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen of van het eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

Hulpmiddelen of aanpassingen die thuis nodig zijn worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente. Het gemeentelijk zorgloket kan meer informatie geven. Soms kunt u een vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden kunt u lezen welke middelen hiervoor in aanmerking komen. Onze medewerkers adviseren u ook graag.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.