"Zorg en ondersteuning bij u thuis."
Dignis_By-IMAZZO-58

Zorg Thuis+

Woont u zelfstandig en wilt u dat graag blijven doen, maar heeft u daarvoor ondersteuning nodig? De medewerkers van Dignis Zorg Thuis+ kunnen u dan helpen. Samen bekijken we welke zorg nodig is en hoe we u die het beste kunnen geven. Zodat u zo prettig mogelijk kunt leven. De zorg van Dignis wordt door Zorgkaart Nederland gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,1. 

Voor wie?

Dignis Zorg Thuis is er voor mensen die zelfstandig wonen in Groningen, Hoogkerk, Zuidlaren, of Annen. Dat kan zijn in uw eigen huis of in een appartement van één van onze locaties. Wij zijn er ook voor mantelzorgers en naasten en betrekken hen graag bij de hulp die we u geven.

Zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis wonen. Wij maken dit samen met u mogelijk!

Wanneer is dit mogelijk?

 1. U wordt vergeetachtig en heeft ondersteuning nodig
 2. U heeft ondersteuning nodig om zo zelfstandig mogelijk te blijven, zoals
  1. Hulp bij het dagelijks leven (koken, wassen, medische zorg, daginvulling)
  2. Iemand om op terug te vallen (b.v. alarmering, zorg of begeleiding)

Wat en hoe?

Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte benadering:

  1. Wij helpen u om uw eigen leven zoveel mogelijk op de huidige manier te blijven leiden.
  2. Wij stellen u en uw omgeving centraal en sluiten daarbij aan.
  3. Wij bieden liefdevolle, belevingsgerichte en deskundige zorg.
  4. Wij helpen u om veilig en zelfstandig te kunnen leven.

We helpen bij de dagelijkse handelingen, zoals opstaan, wassen en aankleden, eten en drinken. We komen bij u thuis voor verpleging van bijvoorbeeld een wond of stoma, het geven van injecties en het innemen van medicijnen.
Als u problemen heeft door dementie of andere problemen, dan krijgt u van ons goede begeleiding en ondersteuning. Heeft u meer zorg nodig, dan gaan we dat voor u regelen.
Voor de mantelzorgers zijn we een extra steuntje in de rug. Met advies, een luisterend oor en praktische hulp.

De wijkverpleegkundige bespreekt met u en uw naasten welke zorg u zelf kunt organiseren en welke u krijgt van de medewerkers van Dignis Zorg Thuis. In overleg stelt u vast op welke momenten u de zorg krijgt.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • VPT (volledig pakket thuis)
  1. Met Volledig Pakket Thuis (VPT) bieden wij de zorg en ondersteuning (24 uurs zorg, nachtzorg, maaltijden, huishoudelijke hulp, welzijnsactiviteiten en vervoer) volledig op maat aan vanuit, of in de directe nabijheid van, onze locaties.
  2. De locaties van Dignis hebben binnen de provincie Groningen een uniek karakter door de samenwerking met maatschappelijke partners. Naast ontmoetingscentrum voor de buurt worden laagdrempelige en voor een ieder toegankelijke activiteiten, zoals dagbesteding aangeboden. Intramurale cliënten en cliënten die zelfstandig wonen kunnen tegen een zeer laag tarief gebruik maken van het zogenaamde Dignis abonnement (was-, sleutel-, verhuisservice, alarmering en TV en media).
  3. Zorginhoudelijk wordt op of in de nabijheid van de locaties intensief samengewerkt tussen verschillende specialisten zoals huisartsen, de eigen verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.
 • Gespecialiseerde thuiszorg
  1. Onze Zorg Thuis+ medewerkers zijn deskundig en ervaren in hulp bij problemen door vergeetachtigheid, somberheid, angst of problemen het opbouwen of onderhouden van sociale contacten.
  2. De medewerkers van het begeleidingsteam geven u de begeleiding die bij u past en kunnen u helpen om uw eigen sociale netwerk op te bouwen. Onze medewerkers geven gespecialiseerde begeleiding. We geven dit individueel, meestal is dit thuis. De begeleidingsvraag die u hebt wordt, samen met u, afgestemd in een begeleidingsplan.

Cliëntwaardering

Met uw opmerkingen en ideeën kunnen we u nog beter van dienst zijn en onze zorg nog meer op uw wensen en behoeften afstemmen. Daarom vragen we onze klanten regelmatig naar hun mening. Via een vragenlijst kunnen ze hun mening geven over het maken en nakomen van afspraken, de kwaliteit van de zorg en verpleging en de bejegening door medewerkers. Uit onderzoek van Zorgkaart Nederland komt naar voren dat klanten de Zorg Thuis+ van Dignis waarderen met een gemiddeld cijfer van 8,1.

Op de vragenlijst is ruimte om het cijfer toe te lichten. Enkele reacties zijn:
‘Er wordt goed naar me geluisterd, ik ben tevreden met de behandeling.’
‘Er komen verschillende zorgverleners bij me. Dat maakt me niets uit, want ze zijn allemaal goed.’
‘De medewerkers zijn behulpzaam, zorgzaam en menselijk.’

Kosten en aanmelden

Wilt u gebruik maken van onze Zorg Thuis? U heeft hiervoor geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. U kunt direct contact met ons opnemen.

Er komt een wijkverpleegkundige bij u langs, die samen met u kijkt welke zorg u nodig heeft. Op basis van de indicatie van de wijkverpleegkundige, worden de kosten voor Zorg Thuis vergoed vanuit de Basisverzekering van uw zorgverzekering of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  Informeer bij uw zorgverzekering of de gemeente (WLZ) over de voorwaarden.

 

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.