Oogcontact tussen bewoonster en verzorgende.

Zorg Thuis Groningen

Woont u in Groningen en heeft u thuis hulp nodig, omdat u problemen heeft door het ouder worden of een andere oorzaak? Onze medewerkers van Zorg Thuis+ kunnen u helpen.

Over Zorg Thuis+ Groningen

U heeft hulp nodig bij de problemen die u ondervindt door uw ziekte of leeftijd. Dat kan vergeetachtigheid zijn, somberheid of angst. Of het lukt niet meer zo goed om uw dagritme aan te houden en er zelf op uit te gaan om andere mensen te ontmoeten.

We kunnen u helpen met persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden, eten en drinken. We komen bij u thuis voor verpleging, zoals wondverzorging, medicijnen innemen of individuele begeleiding. En we ondersteunen u om een goede invulling te geven aan uw dag en de dagelijkse dingen te kunnen blijven doen.

De wijkverpleegkundige of medewerker van het begeleidingsteam kijkt samen met u en uw naasten wat u nodig heeft en hoe u deze zorg wilt krijgen. Regelmatig bespreken we met elkaar of de zorg nog bij u past. Als u meer hulp nodig heeft, gaan we dat regelen. We werken veel samen met team290 en de Ouderenpsychiatrie van Lentis.
We zijn er ook voor uw mantelzorger en naasten, met advies en praktische hulp.

Praktische informatie

Onze Zorg Thuis+ teams werken in verschillende wijken in de stad Groningen, ook in de appartementen van de Dignis locaties waar u zelfstandig kunt wonen. We hebben diverse zorgposten bij u in de buurt:  medewerkers van Team Corpus, Team Paddepoel en Team Vinkhuizen zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en komen bij je thuis voor de beste zorg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de telefoonnummers rechts op deze pagina, of mail naar zorgthuis@dignis.nl

De belangen van de cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraden van Dignis.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt en in onze huizen:

Wonen bij Dignis   
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg 
Activiteiten

Onze zorg en dienstverlening in het Zorg Thuis Groningen

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.