Blauwbörgje verpleeghuis

Blauwbörgje verpleeghuis

In ’t Blauwbörgje wonen mensen die veel verzorging, verpleging en behandeling nodig hebben. Hier is het goed wonen in een prettige omgeving.

Wonen in ’t Blauwbörgje

In ’t Blauwbörgje zijn 12 woningen voor acht bewoners en één woning voor elf. Iedereen heeft een zitslaapkamer met een eigen toilet. De huiskamer is de centrale ontmoetingsplek in iedere woning.

In het verpleeghuis is veel aandacht voor een prettige leefomgeving. Het is gebouw is ruim opgezet en in frisse tinten geverfd. De tuin is speciaal ingericht voor de mensen die hier wonen met veel bloeiende planten en groenten. Binnenshuis maken we gebruik van nieuwe technische ontwikkelingen om de veiligheid te vergroten. Deze en andere hulpmiddelen worden getest in het ‘Living Lab’.

In ‘t Blauwbörgje wonen mensen met:

  • een vorm van dementie
  • een vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel
  • een psychiatrische ziekte.

Mensen die elders niet zo goed een plek vinden, kunnen bij ons terecht. Er zijn ook plaatsen voor tijdelijke opname en enkele voor bewoning door (echt)paren.

Een woning voor jongere mensen

De Morgenster is de woning op de begane grond waar jongere mensen met dementie wonen en zij die gewend zijn aan een specifieke leefstijl. Door de ziekte dementie kunnen ze niet meer zelfstandig wonen. Hier kunnen ze leven zoals zij dat graag willen. Er is veel ruimte voor privacy. In de notitie ‘De Morgenster‘ vindt u informatie over deze vorm van wonen.

Zorg in ’t Blauwbörgje

We hebben veel aandacht voor het welzijn van de bewoners. De zorg stemmen we af op persoonlijke behoeften en wensen. De persoonlijke verzorging bestaat uit het helpen met wassen, aankleden en eten. Daarnaast geven we deskundige begeleiding en behandeling. Het team heeft een jarenlange ervaring met complexe psychische en dementiezorg. Verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaren (zoals de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en fysiotherapeut) werken nauw met elkaar samen.

Familie en naasten spelen een belangrijke rol. We vinden het fijn er samen voor te zorgen dat de partner of het familielid prettig kan wonen en leven.

We werken vanuit onze visie op belevingsgerichte zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aansluiten bij de leefstijl van de bewoners. Meer informatie leest u in het boekje Leven en wonen in ’t Blauwbörgje

Activiteiten en voorzieningen

Activiteiten

In de huiskamers vinden veel activiteiten plaats. Een spelletje doen, tv kijken, de krant lezen en bezoek ontvangen behoren tot de dagelijkse bezigheden. Maar ook het meehelpen bij het eten koken, tafel dekken en opruimen. Bewoners doen mee aan activiteiten die zij zelf prettig vinden.

Kom in beweging

Voor mensen met dementie is het maken van contact met de omgeving soms moeilijk. Ze vinden niet zo gemakkelijk meer de goede woorden of begrijpen dingen niet meer zoals vroeger. We zijn veel bezig om op andere manieren contact te maken tussen bewoners, familie, vrienden en medewerkers. Dat lukt heel goed als mensen in beweging komen. Dansers van Club Guy&Roni en studenten van de sportacademie van de Hanzehogeschool komen regelmatig langs om activiteiten met bewoners en familie te ondernemen. Kijk hier voor het filmpje.

Voor iedereen

De bijeenkomsten voor bewoners van alle afdelingen, zoals muziekuitvoeringen en spelletjesmiddagen vinden plaats in de recreatiezaal. De tuin rondom het gebouw is speciaal ingericht voor de bewoners. Zij onderhouden de tuin ook, samen met cliënten en medewerkers van de Noorderbrug.

Voor de bewoners van de Morgenster zijn er activiteiten die bij de invulling van hun leven passen.

Het activiteitenprogramma van ’t Blauwbörgje wordt iedere twee maand gepubliceerd in de Blauwbode, deze is ook verkrijgbaar bij de receptie.

 Voorzieningen

Bewoners en hun familie kunnen gebruik maken van de voorzieningen in ’t Blauwbörgje. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het winkeltje in de hal. Daar zijn ook de kapper en schoonheidsspecialiste. De pedicure is regelmatig in huis. De was kunt u laten verzorgen door de wasserij, er zijn boeken te leen in de bibliotheek en voor bijzondere gelegenheden kunt u een gezellige ruimte huren. Diverse kerken verzorgen een kerkdienst in het huis.

In het verpleeghuis is een zorgpost van Dignis Zorg Thuis+ gevestigd. Hier kunnen mensen uit de buurt terecht, die meer hulp nodig hebben dan de gewone thuiszorg. Bijvoorbeeld door psychische problemen of dementie.

 Familienet

Familieleden kunnen meedoen met Familienet, een combinatie van e-mail en social media in een beveiligde omgeving. De medewerkers vullen de pagina van de bewoner met berichten en informatie. De familie kan daarop reageren met vragen of opmerkingen. Foto’s publiceren is ook mogelijk. Het gebruik van Familienet is eenvoudig, ook voor mensen met geen of weinig ervaring in computergebruik. Deelname is gratis.

De familieleden zijn enthousiast, ze voelen zich meer betrokken bij de zorg en het wel en wee van hun naaste. De medewerkers waarderen ook het gebruik van Familienet. Het is geen vervanging van de persoonlijke contacten. Gesprekken met familie en bewoner blijven plaatsvinden en ook is er telefonisch contact.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Veenstra, managementassistent, e-mail s.veenstra@lentis.nl. Zij is ook te bereiken via de receptie, telefoon (050) 547 49 40.
Voor het gebruik van Familienet kunt u ook kijken op de website www.hetfamilienet.nl

Alzheimer Café

Dignis, team290, Humanitas, ZINN, Thuiszorg Groningen, het UMCG en Zorggroep Groningen organiseren samen het Alzheimer Café. Het Alzheimer café is iedere derde dinsdag van de maand geopend, behalve in de zomermaanden. Mensen met dementie, hun naasten en iedereen met belangstelling voor het onderwerp zijn welkom. Meestal is er een inleiding of een film, waarna bezoekers met elkaar in gesprek gaan. Meer informatie vindt u op de website van Alzheimer Nederland

 

Cliëntenraad van ’t Blauwbörgje

’t Blauwbörgje heeft een cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners behartigt. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding.

Uw mening telt

De cliëntenraad hoopt ook op inbreng van familie en naasten. Zijn er zaken die betrekking hebben op meerdere bewoners en die u graag onder de aandacht wilt brengen of waar u opmerkingen over heeft? Heeft u suggesties? Laat het de cliëntenraad weten, per e-mail crbb@lentis.nl of neem telefonisch contact op met een van de leden via 050 5474940. Indien gewenst wordt u vraag of suggestie vertrouwelijk behandeld.
Meer informatie over het werk van cliëntenraden vindt u op de pagina ‘Cliëntenraad’

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden

Om in een verpleeghuis te wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor ‘zorg met verblijf en behandeling’. Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts kan ook helpen met de aanvraag.

Informatie over prijzen, eigen bijdrage, verzekeringen en dergelijke vindt u bij Tarieven en vergoedingen     

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Informatie over wachttijden vindt u hier

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met ‘t Blauwbörgje of met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

 

 

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis