Dementie game

Dementie game

Waarom schrijft iemand een brief met een schroevendraaier? Wat doe je als je partner de huissleutels zoekt in de afwasmachine? Deze en andere situaties zijn herkenbaar voor mensen die zorgen voor een naaste met dementie. Het is niet altijd gemakkelijk om op de juiste manier te reageren.

Kennis opdoen over dementie

Met de dementiegame kunnen mantelzorgers, familie en bekenden veel kennis opdoen over de ziekte dementie. Maar vooral kan er meer begrip ontstaan voor de naaste die deze ziekte heeft. In de virtuele stad Dimentia wonen mensen met dementie en hun partners of familieleden. Deelnemers aan de game ontmoeten hen in het alledaagse leven. Er worden ideeën aangereikt over hoe je met elkaar omgaat. Ze zijn direct toe te passen in de eigen situatie.

Mensen met dementie kunnen zich anders gaan gedragen. De vergeetachtigheid zorgt voor verdriet en frustratie, maar ook het karakter kan veranderen. De dementiegame kan dan ondersteunen om je beter te kunnen inleven in de naaste. In de game is een forum ingebouwd. Deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen en in de digitale bibliotheek is informatie te vinden over allerlei onderwerpen.

Ongedwongen en speels

De ontwerpers van de dementiegame hebben bewust gekozen voor deze ongedwongen, wat speelse ondersteuning. Dementie hoeft niet in alle opzichten negatief te zijn. De relatie wordt anders, maar dat kan ook positieve effecten hebben. Ze proberen met de game mensen vooral te stimuleren om met elkaar te blijven praten en samen te zoeken naar wat goed is.

De dementiegame is gratis online beschikbaar. U kunt het spel alleen of met meer personen spelen op het moment dat het u uitkomt. Bij het eerste bezoek krijgt u een paar algemene vragen, vervolgens komt u in de stad Dimentia, waar u op bezoek kunt gaan bij mensen, informatie kunt ophalen in de bibliotheek en nog veel meer. Voordat u meedoet, wordt gevraagd om in te loggen.

 

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.