Ouderen.familie

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig voor een naaste, die hulp nodig heeft. Bij mantelzorg gaat het over meer dan de dagelijkse zorg van en voor gezinsleden.

Mantelzorg en mantelzorger

Mantelzorger ben je als je voor langere tijd zorgt voor je partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Je geeft mantelzorg, omdat je een persoonlijke band hebt met degene die hulp nodig heeft. Het neemt een deel van je leven in beslag, want de zorg is intensief. En je kunt de hulp niet zomaar beëindigen.

Mantelzorg geven kan mooi zijn. Het geeft voldoening aan je leven om er te zijn voor de ander. Tegelijk kan mantelzorg moeilijk en zwaar zijn. Mensen wonen zo lang mogelijk thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Er kunnen spanningen ontstaan, omdat de relatie verandert. Degene die hulp nodig heeft kan veranderen door zijn of haar ziekte. Veel mantelzorgers vinden het moeilijk om de zorg of een deel ervan uit handen te geven.

Het is belangrijk dat mantelzorgers af en toe tijd nemen voor zichzelf. Op tijd pauze nemen, evenwicht zoeken tussen de zorg voor de ander en jezelf. Dan houd je de mantelzorg langer vol. Dignis kan mantelzorgers daarin ondersteunen. Door zorgtaken voor kortere of langere tijd over te nemen. Door mee te denken bij het oplossen van problemen. Met een luisterend oor en advies.

Op de website van Mantelzorg Groningen is een interview gepubliceerd, waarin de geïnterviewde mantelzorger een tip aanreikt voor ondersteuning.

Mantelzorg in verzorgingshuis en verpleeghuis

Mantelzorgers hebben vaak lang en met veel inzet thuis zorg gegeven. Zij weten wat  waardevol is voor de bewoner en wat hij of zij fijn vindt. We willen de zorg voor uw naaste graag delen en met elkaar samenwerken. We ondersteunen mantelzorgers, familie en vrienden om het leven zoveel mogelijk voort te zetten. Dat kan van alles zijn, zoals de wekelijkse wandeling, een spelletje schaak, een concert bezoeken of het haar verzorgen. U kunt ook meedoen met de dagelijkse huishoudelijke bezigheden en de activiteiten die we organiseren.

Medewerkers, mantelzorger en familie hebben regelmatig contact met elkaar. De mantelzorger maakt met de verzorging afspraken over wie wat doet om het de bewoner naar de zin te maken. We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers en familie.

In een verpleeghuis of verzorgingshuis gaan wonen is meestal niet gemakkelijk. Er kunnen verschillende gevoelens bovenkomen. Het kan de mantelzorger teveel worden, ook door de langdurige intensieve zorg die nu anders ingevuld wordt. Als het nodig is bieden we u als mantelzorger ondersteuning aan.

Mantelzorg thuis

Bij ondersteuning in de thuissituatie gaat het om de zorg tijdelijk overdragen. De mantelzorger heeft even vrijaf en weet dat de zorg in goede handen is. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Dagbesteding: de partner, ouder of vrien(in) kan de dag op een prettige manier doorbrengen. Er zijn veel activiteiten, men kan ook bezig zijn met een eigen hobby. Veel mensen vinden het fijn om anderen te ontmoeten en samen iets te ondernemen. Er is veel aandacht voor de mantelzorger zelf.
  • Kortdurend verblijf (logeren): alle mantelzorgtaken nemen we tijdelijk over. Uw naast logeert een of meerdere dagen in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen van Dignis. Dit kan een uitkomst zijn als u overbelast raakt of voor een bepaalde periode uitvalt.
  • Zorg in de laatste levensfase: Als de mantelzorger in deze fase de naaste niet langer alleen kan verzorgen. Verblijf in een hospice (zorghuis) is dan een mogelijkheid. Hier is professionele zorg, maar ook veel aandacht voor de mantelzorger en familie.
  • Zorg Thuis en Zorg Thuis+: de teams geven thuiszorg aan de cliënt en kunnen ook de mantelzorger ondersteunen. Misschien zorgt u al een tijdje voor uw partner of ouder. Uw kennis is een waardevolle aanvulling. We betrekken u graag in de zorg. Natuurlijk bespreken we ook waarbij we u kunnen ondersteunen.
  • Team290 is een gespecialiseerde organisatie voor ondersteuning bij de zorg voor een naaste met dementie. Vaak spelen hier andere problemen dan bij andere vormen van mantelzorg. Casemanagers begeleiden zowel de mantelzorgers als haar of zijn naaste.

 

Deelnemers gezocht bijeenkomst zorg in laatste levensfase

Op dinsdag 12 december vindt een bijeenkomst plaats over zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie. Is bij u beginnende dementie vastgesteld of bent u naaste van iemand die de ziekte dementie heeft? Dan bent u van harte welkom op de klankbordbijeenkomst, die wordt georganiseerd door Zorgbelang Groningen.

Meepraten over wensen voor laatste levensfase

Op de bijeenkomst kunt u meepraten over een gesprekswijzer ter ondersteuning van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Deze gesprekswijzer is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie door onderzoekers van Ligare, het consortium palliatieve zorg Noordoost Nederland. Voordat zij verder gaan met de ontwikkeling, willen ze graag de mening horen van de mensen zelf. Uw deelname op basis van uw ervaringen stelt Zorgbelang Groningen zeer op prijs.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens de laatste levensfase is het essentieel dat de (palliatieve) zorg goed aansluit op de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Bij mensen met dementie zal het gesprek hierover al vroegtijdig gevoerd moeten worden. Dat is niet eenvoudig, voor zowel de patiënt als de naasten. Het is moeilijk om concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Ervaringen van de mensen zelf zijn daarom waardevol bij het ontwikkelen van palliatieve zorg en een gespreksinstrument ter ondersteuning hiervan.

Hoe de bijeenkomst eruit ziet

De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Er kunnen 6 tot 12 personen meedoen aan het gesprek. Na een korte kennismaking zal Madeleen Uitdehaag vertellen over het project ‘Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.’ Madeleen is onderzoeker bij de Saxion Hogeschool. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over dit project en over de gesprekswijzer. De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen in de definitieve versie van de gesprekswijzer.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december 2017, van 19.00 uur tot 21.30 uur bij Zorgbelang, Hoendiep 95, 9718 TE Groningen. U kunt in de buurt van het gebouw parkeren. De reiskosten en onkosten worden vergoed.
U kunt zich aanmelden bij Marieke Nanninga (projectleider patiëntparticipatie), e-mail m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl. Bij Marieke kunt u ook terecht voor meer informatie, via het mailadres of telefonisch 050 571 39 99.

Denk mee over de slimme bril

Elsdon Health is op zoek naar kinderen van mensen met geheugenproblemen of dementie, die mee willen doen aan een onderzoek over ‘Smartglasses’, de slimme bril. Uw vader of moeder woont nog thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. De Smartglasses ziet eruit als een gewone bril, maar er is moderne techniek in verwerkt. In het montuur zit bijvoorbeeld een klein cameraatje en de bril heeft een telefoon- en internetverbinding. De mantelzorger kan op afstand meekijken en via de apparatuur in de bril heel gemakkelijk contact maken. Er zijn nog meer mogelijkheden, waarbij de bril ondersteuning kan bieden.

Doet u mee?

Voordat Elsdon Health verder gaat met de ontwikkeling van de bril wil ze graag weten hoe mantelzorgers denken over de verschillende toepassingen. U kunt daarbij helpen. Als u zich aanmeldt, krijgt u een aantal filmpjes te zien over de bril en de toepassingen daarvan. Vervolgens kunt u een aantal vragen beantwoorden. Of het nuttig lijkt of dat u het juist niets vindt. Alle feedback is welkom. Het bekijken van de filmpjes en beantwoorden van de vragen duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Meer informatie over de slimme bril en Elsdon Health vindt u op de website Care2wear.

Wilt u meedoen? U kunt de online enquête invullen, klik dan hier. U kunt ook persoonlijk geïnterviewd worden. Neem dan contact op met Marrit Klamer van Elsdon Health, telefoon 06 33740451, e-mail marritklamer@gmail.com. Zij geeft u ook graag meer informatie.

 

Team290 beveelt dit onderzoek van harte aan.

Meer informatie

We geven u graag meer informatie over de diverse mogelijkheden om u te ondersteunen. Neem daarvoor contact op met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende of de teamleider.

In het Alzheimer Café kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. Tijdens de bijeenkomsten staat meestal een thema centraal met een deskundige spreker. De naaste kan meekomen of er kan gezelschap thuis geregeld worden. Het café is in ’t Blauwbörgje (Groningen) en De Ludinge (Zuidlaren). Informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website van Alzheimer Nederland.

Veel informatie over mantelzorg  is te vinden op diverse websites:

 

Voor ondersteuning bij en informatie over dementie:

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis