Ouderen.familie

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig voor een naaste, die hulp nodig heeft. Bij mantelzorg gaat het over meer dan de dagelijkse zorg van en voor gezinsleden.

Mantelzorg en mantelzorger

Mantelzorger ben je als je voor langere tijd zorgt voor je partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Je geeft mantelzorg, omdat je een persoonlijke band hebt met degene die hulp nodig heeft. Het neemt een deel van je leven in beslag, want de zorg is intensief. En je kunt de hulp niet zomaar beëindigen.

Mantelzorg geven kan mooi zijn, maar tegelijk ook moeilijk en zwaar. Mensen wonen zo lang mogelijk thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Er kunnen spanningen ontstaan, omdat de relatie verandert. Degene die hulp nodig heeft kan veranderen door zijn of haar ziekte.

Het is belangrijk dat u af en toe tijd neemt voor uzelfd. Op tijd pauze nemen, evenwicht zoeken tussen de zorg voor de ander en uzelf. Dan houdt u de mantelzorg langer vol. Wij kunnen u daarin ondersteunen. Door zorgtaken voor kortere of langere tijd over te nemen. Door mee te denken bij het oplossen van problemen. Met een luisterend oor en advies. U kunt ook denken aan kortdurend verblijf in een van onze huizen voor degene voor wie u zorgt of bezoek aan de dagbesteding.

Mantelzorg in verzorgingshuis en verpleeghuis

Als uw naaste gaat verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis, verandert er veel voor u als mantelzorger. U hoeft niet meer zo intensief te zorgen voor de ander. Dat kan een opluchting zijn, maar kan ook een ongemakkelijk of leeg gevoel geven. Wij zorgen graag samen met u voor uw naaste. U kent haar of hem immers het beste, weet wat de ander fijn vindt, waar zij of hij plezier aan beleeft. Uw zorg en aandacht kan van alles zijn, zoals een wandeling maken, een spelletje doen, samen meedoen aan activiteiten, een concert  bezoeken en huishoudelijke klusjes doen. Onze medewerkers maken afspraken met u en uw naaste over wie wat doet. Regelmatig bespreken we of deze afspraken nog bij u en uw situatie passen.

Het is mogelijk dat u zelf hulp nodig heeft in de periode dat uw mantelzorgtaken veranderen. Graag kijken we met u welke hulp het beste is en ondersteunen u in het vinden van deze hulp.

Meer informatie

Er zijn diverse organisaties voor ondersteuning van mantelzorgers. We noemen hier enkele:

Mantelzorg en dementie

Team290 van Lentis is een gespecialiseerde organisatie voor ondersteuning bij de zorg voor een naaste met dementie. Casemanagers begeleiden zowel de mantelzorgers als haar of zijn naaste.

Alzheimer Nederland is de belangenorganisatie voor mensen met dementie, hun mantelzorger en naasten. Een van de activiteiten is het Alzheimer Café, een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Groningen vinden plaats in Bernlef in Paddepoel. In Drenthe vindt u Alzheimer Cafés in onder meer Roden en Assen. 

U vindt ook meer informatie op de websites van:
Netwerk Dementie Groningen
Netwerk Dementie Drenthe

Onze medewerkers geven u ook graag meer informatie.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.