Ouderen.familie

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig voor een naaste, die hulp nodig heeft. Bij mantelzorg gaat het over meer dan de dagelijkse zorg van en voor gezinsleden.

Mantelzorg en mantelzorger

Mantelzorger ben je als je voor langere tijd zorgt voor je partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Je geeft mantelzorg, omdat je een persoonlijke band hebt met degene die hulp nodig heeft. Het neemt een deel van je leven in beslag, want de zorg is intensief. En je kunt de hulp niet zomaar beëindigen.

Mantelzorg geven kan mooi zijn. Het geeft voldoening aan je leven om er te zijn voor de ander. Tegelijk kan mantelzorg moeilijk en zwaar zijn. Mensen wonen zo lang mogelijk thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Er kunnen spanningen ontstaan, omdat de relatie verandert. Degene die hulp nodig heeft kan veranderen door zijn of haar ziekte. Veel mantelzorgers vinden het moeilijk om de zorg of een deel ervan uit handen te geven.

Het is belangrijk dat mantelzorgers af en toe tijd nemen voor zichzelf. Op tijd pauze nemen, evenwicht zoeken tussen de zorg voor de ander en jezelf. Dan houd je de mantelzorg langer vol. Dignis kan mantelzorgers daarin ondersteunen. Door zorgtaken voor kortere of langere tijd over te nemen. Door mee te denken bij het oplossen van problemen. Met een luisterend oor en advies.

Op de website van Mantelzorg Groningen is een interview gepubliceerd, waarin de geïnterviewde mantelzorger een tip aanreikt voor ondersteuning.

Mantelzorg in verzorgingshuis en verpleeghuis

Mantelzorgers hebben vaak lang en met veel inzet thuis zorg gegeven. Zij weten wat  waardevol is voor de bewoner en wat hij of zij fijn vindt. We willen de zorg voor uw naaste graag delen en met elkaar samenwerken. We ondersteunen mantelzorgers, familie en vrienden om het leven zoveel mogelijk voort te zetten. Dat kan van alles zijn, zoals de wekelijkse wandeling, een spelletje schaak, een concert bezoeken of het haar verzorgen. U kunt ook meedoen met de dagelijkse huishoudelijke bezigheden en de activiteiten die we organiseren.

Medewerkers, mantelzorger en familie hebben regelmatig contact met elkaar. De mantelzorger maakt met de verzorging afspraken over wie wat doet om het de bewoner naar de zin te maken. We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers en familie.

In een verpleeghuis of verzorgingshuis gaan wonen is meestal niet gemakkelijk. Er kunnen verschillende gevoelens bovenkomen. Het kan de mantelzorger teveel worden, ook door de langdurige intensieve zorg die nu anders ingevuld wordt. Als het nodig is bieden we u als mantelzorger ondersteuning aan.

Mantelzorg thuis

Bij ondersteuning in de thuissituatie gaat het om de zorg tijdelijk overdragen. De mantelzorger heeft even vrijaf en weet dat de zorg in goede handen is. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Dagbesteding: de partner, ouder of vrien(in) kan de dag op een prettige manier doorbrengen. Er zijn veel activiteiten, men kan ook bezig zijn met een eigen hobby. Veel mensen vinden het fijn om anderen te ontmoeten en samen iets te ondernemen. Er is veel aandacht voor de mantelzorger zelf.
  • Kortdurend verblijf (logeren): alle mantelzorgtaken nemen we tijdelijk over. Uw naast logeert een of meerdere dagen in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen van Dignis. Dit kan een uitkomst zijn als u overbelast raakt of voor een bepaalde periode uitvalt.
  • Zorg in de laatste levensfase: Als de mantelzorger in deze fase de naaste niet langer alleen kan verzorgen. Verblijf in een hospice (zorghuis) is dan een mogelijkheid. Hier is professionele zorg, maar ook veel aandacht voor de mantelzorger en familie.
  • Zorg Thuis en Zorg Thuis+: de teams geven thuiszorg aan de cliënt en kunnen ook de mantelzorger ondersteunen. Misschien zorgt u al een tijdje voor uw partner of ouder. Uw kennis is een waardevolle aanvulling. We betrekken u graag in de zorg. Natuurlijk bespreken we ook waarbij we u kunnen ondersteunen.
  • Team290 is een gespecialiseerde organisatie voor ondersteuning bij de zorg voor een naaste met dementie. Vaak spelen hier andere problemen dan bij andere vormen van mantelzorg. Casemanagers begeleiden zowel de mantelzorgers als haar of zijn naaste.

 

Meer informatie

We geven u graag meer informatie over de diverse mogelijkheden om u te ondersteunen. Neem daarvoor contact op met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende of de teamleider.

In het Alzheimer Café kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. Tijdens de bijeenkomsten staat meestal een thema centraal met een deskundige spreker. De naaste kan meekomen of er kan gezelschap thuis geregeld worden. Het café is in ’t Blauwbörgje (Groningen) en De Ludinge (Zuidlaren). Informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website van Alzheimer Nederland.

Veel informatie over mantelzorg  is te vinden op diverse websites:

 

Voor ondersteuning bij en informatie over dementie:

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis