"Herstellen om weer naar huis te kunnen."
Man zit op bed met verzorgende

Revalidatie na beroerte of operatie

Kunt u na een verblijf in het ziekenhuis niet direct terug naar huis, maar moet u revalideren? Bij Dignis kunt u herstellen van een beroerte (CVA), een knie- of heupoperatie of een ongeluk.U krijgt een behandeling op maat, zodat u snel weer voldoende bent opgeknapt. In een prettige omgeving werkt u aan uw herstel en het doel om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Wij begeleiden u daarbij.

Voor wie?

Dignis heeft een afdeling speciaal voor mensen die moeten revalideren na een beroerte (CVA). De aandoening heeft vaak lichamelijke gevolgen, zoals (gedeeltelijke) verlamming, moeite met spreken en bewegen. Er kunnen ook psychische klachten ontstaan, zoals depressiviteit of verandering van gedrag.

Op de gespecialiseerde revalidatieafdeling leert u met de gevolgen om te gaan en weer zo zelfstandig mogelijk te leven. In een prettige omgeving werkt u aan uw herstel. Meer hierover vindt u in dit filmpje:

Wat en hoe?

Behandelprogramma

Op de revalidatieafdeling volgt u een intensief behandelprogramma, dat voor u ‘op maat’ is gemaakt. Samen met u werken we aan herstel van de lichamelijke problemen. We ondersteunen u ook als u geestelijk moet herstellen of moet leren omgaan met blijvende beperkingen.

Revalideren gaat de hele dag door. U krijgt individuele en groepstherapie. De revalidatie vindt ook plaats op de afdeling. Daar oefent u met alledaagse bezigheden, zoals wassen en aankleden, eten klaarmaken, afwassen en opruimen. U leert ook omgaan met hulpmiddelen, zoals rollator of rolstoel.

Uw partner, mantelzorger en naasten betrekken we graag bij uw revalidatie en de voorbereiding op uw thuiskomst. Ze kunnen een of meer dagdelen meelopen met al uw activiteiten. Ook leren ze hoe ze u het beste kunnen helpen.

Deskundige begeleiding

Een deskundig team zorgt voor de begeleiding. Het behandelteam bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en activiteitenbegeleider. We werken nauw samen met het Martini Ziekenhuis, het UMCG en thuiszorgorganisaties. Hierdoor kunt u snel beginnen met de revalidatie en kan de behandeling vlot verlopen.

Weer naar huis en daarna

Als het lukt, gaat u een weekend naar huis. Om te kijken hoe het daar gaat. U krijgt oefeningen mee. Van tevoren bespreken we het weekendverlof met u en uw naasten.

Als u voldoende bent hersteld, gaat u terug naar huis. We kunnen thuiszorg voor u aanvragen en u helpen bij de nodige aanpassingen. Is het niet meer mogelijk in uw eigen huis te wonen? Dan zoeken we samen met u naar een passende nieuwe woonplek.

Dagbesteding kan een goede vervolgstap zijn na de revalidatie. Bij Dignis hebben we een groep voor dagbesteding, speciaal voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Tevreden klanten

We willen graag goede zorg en behandeling geven. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Aan cliënten die na hun verblijf naar huis teruggaan verzoeken wij een vragenlijst in te vullen. Met de resultaten kunnen wij de zorg nog beter afstemmen op de cliënt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd gepubliceerd.
Bekijk de resultaten van de enquête voor 2022.

 

Kosten en aanmelden

Voor revalidatie heeft u een verwijzing van een arts of medisch specialist nodig. Uw huisarts kan u hierover informeren.

Revalidatie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kan de hoogte van deze vergoeding verschillen en is er een eigen risico van toepassing. Uw verzekeraar kan u hier informatie over verstrekken.

Hulpmiddelen of aanpassingen die thuis nodig zijn na uw revalidatie worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente. Het gemeentelijk zorgloket kan meer informatie geven. Soms kunt u een vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden kunt u lezen welke middelen hiervoor in aanmerking komen. Onze medewerkers adviseren u ook graag.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.