"Samen de dag doorbrengen op een prettige, huiselijke manier."
Restaurant Bernlef

Dagbesteding en ontmoetingscentrum

Wilt u uw dag op een prettige manier doorbrengen samen met anderen? Dan is dagbesteding in één van onze Ontmoetingscentra iets voor u. De sfeer is gezellig en huiselijk. De dagbesteding helpt mee om zo lang mogelijk actief bezig te blijven in uw eigen omgeving. Het kan voor u en uw mantelzorger net dat steuntje in de rug zijn dat u nodig heeft.

Voor wie?

Dagbesteding is voor mensen, die zelfstandig wonen in eigen huis of een van de Dignis huizen. U heeft ondersteuning nodig bij de invulling van uw dag.  De oorzaak kan zijn het ouder worden, (beginnende) geheugenproblemen of andere problemen. U kunt de dagbesteding ook bezoeken als u hulp nodig heeft bij lichamelijke problemen of eenzaam wordt. De leeftijd varieert van (jong) volwassenen tot senioren op hoge leeftijd.

Onze medewerkers zijn er ook voor partners, mantelzorgers en andere naasten. Met een luisterend oor, voor tips en adviezen en om meer hulp aan te vragen als dat nodig is.

Voor mensen die slechthorend of doof zijn, hebben we iedere donderdag dagbesteding in Bernlef (Paddepoel, Groningen).

Wat en hoe?

Er is een gevarieerd programma met creatieve en beweegactiviteiten. U kunt meedoen met de groepsactiviteiten, maar er is ook voldoende gelegenheid om met een eigen hobby bezig te zijn. U maakt de keuze en de begeleiders helpen u daar graag bij. We drinken samen koffie en thee en er is gelegenheid om ’s middags te eten. Zo nu en dan maken we een uitstapje.
Deelnemers aan de dagbesteding kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de locatie waar de dagbesteding is gevestigd. Op de locaties met een restaurant kunt u ’s middags tegen een kleine vergoeding warm eten. U kunt ook uw eigen lunch meenemen.
Op de dagbesteding is professionele begeleiding aanwezig. Vrijwilligers helpen mee met de activiteiten.

Kosten en aanmelden

Dagbesteding is vastgelegd in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U heeft een indicatie nodig om mee te doen aan de dagbesteding. De indicatie kunt u aanvragen bij het zorgloket van de Gemeente. Uw huisarts of wijkverpleegkundige kan u helpen met de aanvraag.
De kosten worden voor een groot deel vergoed door de Gemeente. U betaalt een eigen bijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de bijdrage.
Als u ook een indicatie voor vervoer heeft, worden de kosten van de (rolstoel) taxibus ook gedeeltelijk vergoed. Op de website van het CAK vindt u een rekenprogramma waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.