HC revalidatie medewerker en client oefenen

Verwijzers

Of het nu gaat om een passende woonsituatie, gespecialiseerde zorg thuis, revalidatie of intensieve dementiezorg. De mensen van Dignis leveren een professionele bijdrage aan het leven van mensen die langdurig of tijdelijk zijn aangewezen op zorg. Graag denken we mee en zoeken samen naar de juiste begeleiding en behandeling.

Diensten van Dignis

Dignis biedt zorg, begeleiding, behandeling en welzijn aan mensen met problemen door het ouder worden, geheugenverlies, overig niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen. We doen dat in de thuissituatie en in acht intramurale locaties in de stad Groningen en Noord-Drenthe. In de verpleeghuizen is de setting kleinschalig.
Daarnaast hebben we centra voor dagbesteding, waarvan enkele voor speciale doelgroepen:  doven en slechthorenden, mensen met een specifieke levenswijze en / of jongeren en psychiatrische patiënten.
We zijn gespecialiseerd in revalidatie na een CVA en dubbelzorg revalidatie. De locatie Heymanscentrum heeft een Hospice.

Wij leveren zorg in natura en aan cliënten met een PGB en hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Behandeldienst

De behandeldienst bestaat uit een team van deskundigen dat multidisciplinaire zorg geeft aan cliënten in verpleeghuizen en woonzorgcentra. We zijn gespecialiseerd in de complexe (ouderen)zorg, ook bij revalidatie na een CVA of aan jongere mensen met dementie. Behandelaren van Dignis zijn onderdeel van de Medische Dienst Lentis.

Eerstelijns behandeling

Voor cliënten die eerstelijnsbehandeling in de thuissituatie nodig hebben, werken we samen met Novicare. Het gaat om een behandeling door fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog of diëtist. Behandelaren van Novicare zijn gespecialiseerd in behandeling van mensen met chronische en/of meerdere aandoeningen zoals bijvoorbeeld dementie, COPD, reuma en Parkinson. Ook behandelen ze bij revalidatie.
Novicare werkt bij de cliënten thuis en zo nodig in het Heymanscentrum. De organisatie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diverse behandelaren die bij de cliënt betrokken zijn om de zorg optimaal op elkaar af te stemmen.

Aanmelden en meer informatie

De huisarts of specialist kan cliënten aanmelden bij Dignis. Cliënten kunnen zich ook zelf aanmelden, er is dan een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Aanmelden gaat via Dignis Zorgadvies. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met deze afdeling. Wilt u verwijzen naar de Ouderenpsychiatrie van Dignis, dan kunt u terecht op de website van Lentis voor meer informatie. Team290 is gespecialiseerd in de begeleiding van thuiswonende cliënten met dementie en hun mantelzorgers.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.