Locaties in Eelde

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Diensten
  • De Duinstee
  • Schoollaan 22 9761 AB
  • 050 309 91 11
  • Wonen (met zorg) voor ouderen met dementie
Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.