Heymanscentrum buitenkant

Cliëntenraad van het Heymanscentrum

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het Heymanscentrum. De cliëntenraad komt in principe elke derde dinsdag van de maand bijeen in het Heymanscentrum. Regelmatig vindt overleg plaats met de locatiemanagers.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat per 1 juli 2023 uit:

  • Hanneke Hordijk, voorzitter
  • Jochum Driest (lid)
  • Anne (mw) Zijlstra (lid)
  • Trieneke Arbeider (notulist)

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de cliëntenraad, e-mail crheymanscentrum@lentis.nl.

 

Nieuws van de cliëntenraad van het Heymanscentrum

Jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar is een turbulent jaar geweest voor het Heymanscentrum en stond voor het merendeel in het teken van COVID-19. In maart is het huis voor twee maanden op slot gegaan – wat voor de bewoners een hard gelag was. De activiteitenbegeleider van het Heymanscentrum heeft voor verschillende activiteiten buitenshuis gezorgd die voor de bewoners vanuit het huis te zien waren. Dit werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Beperkende maatregelen

Eind mei werden de deuren van het Heymanscentrum weer geopend, wel met beperkende maatregelen. Dit is het hele jaar zo gebleven.  De cliëntenraad werd goed op de hoogte gehouden van alle maatregelen die het Heymanscentrum moest nemen ter bescherming van de cliënten.

Digitaal vergaderen

Helaas heeft de COVID er wel voor gezorgd dat de cliëntenraad niet optimaal zijn werk kon doen. Een aantal vergaderingen heeft daardoor niet plaatsgevonden, alhoewel er wel via de e-mail veelvuldig contact is geweest. Vanaf november zijn we gestart met het digitaal vergaderen.

Lees ook ons volledige jaarverslag.

Jaarverslag CR 2020

 

Bijdragen aan het werk van de cliëntenraad?

Heeft u interesse in het werk van de cliëntenraad? We komen graag in contact met bewoners en familieleden die de cliëntenraad willen versterken. U kunt ons per mail bereiken: crheymanscentrum@lentis.nl
Als u vragen, suggesties of opmerkingen voor de cliëntenraad heeft, dan kunt u deze inleveren bij de receptie van het Heymanscentrum. De receptiemedewerker zorgt ervoor dat de post bij de cliëntenraad terechtkomt. U kunt uw vragen en opmerkingen ook sturen via het reactieformulier of mailen naar: crheymanscentrum@lentis.nl

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.