994-Heyman18

Nieuws van de cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het Heymanscentrum. Regelmatig vindt overleg plaats met de teamleiders en geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De nieuwsbrief is een van de middelen, die de cliëntenraad gebruikt om de achterban op de hoogte te houden van de voortgang van de onderwerpen en gesprekspunten.

Uit de nieuwsbrief van juni

In het Heymanscentrum is de transitie volop aan de gang. De bewoners van het Hoornse Heem zijn inmiddels teruggekeerd naar de gerenoveerde afdelingen. Een groot deel van de cliënten van Neerwolde is ook verhuisd. De cliëntenraad is er nauw bij betrokken door deelname aan de verhuiscommissie en inrichtingscommissie. Leden van de raad waren ook aanwezig bij een bijeenkomst over de invoering van Domotica, huisnetwerk en alarmeringssysteem voor de bewoners van de Parel en de Waterlelie.

Nu gaat alle aandacht uit naar de komst van het Centrum voor Neuropsychiatrie en de verbouwing van het restaurant.

Kwaliteit

De cliëntenraad houdt zich actief bezig met de kwaliteit. In de afgelopen periode waren de kwaliteit van het winkeltje en het restaurant een aandachtspunt. Onlangs heeft de cliëntenraad in het restaurant gegeten.

Bijdragen Vriendenstichting

Twee aanvragen bij de Stichting Vrienden van Dignis zijn gehonoreerd. De aanschaf van een tovertafel wordt voor 50% gefinancieerd. Ook heeft het bestuur van de Vriendenstichting een financiële bijdrage gegeven voor het optreden van het clownsduo De Twee Heeren op de afdelingen de Parel en de Waterlelie.

Adviezen

In de afgelopen maanden heeft de cliëntenraad over de volgende thema’s een advies uitgebracht:

  • Telefonie – positief advies
  • Rookbeleid voor bewoners – positief advies
  • Teamleider voor de Parel en de Waterlelie – positief verzwaard advies.

Leden van de raad dienden een ongevraagd advies in over de toegangsdeur aan de Henri Dunantlaan. Deze procedure is nog in behandeling.

Samenstelling cliëntenraad

In februari is mevrouw Harmea van der Woude plotseling overleden. Mevrouw Van der Woude was geruime tijd lid van de cliëntenraad. Zij had veel aandacht had voor de praktische zaken in het Heymanscentrum en zette zich in voor de verbetering daarvan.

De vacature door het overlijden van mevrouw Van der Woude hebben we gelukkig kunnen invullen. De heer Frits Visser, bewoner van de Albatros is het nieuwe cliëntenraadslid.
De cliëntenraad bestaat nu uit:
Dhr. Möhlmann (voorzitter vanaf augustus 2015)
Mw. De Jong (familielid)
Dhr. Visser (bewoner)
Dhr. Huizingh (bewoner)
Dhr. Lubberink (vrijwilliger)
Mw. Suurhoff-Kelling (familielid)
Mw. Hoekstra (notulist)

Spreekuur cliëntenraad

De cliëntenraad start na de zomer met een maandelijks spreekuur, dat plaatsvindt voorafgaand aan de cliëntenraadsvergadering. Bewoners en hun familie zijn van harte uitgenodigd om tijdens het spreekuur langs te komen met hun vragen en opmerkingen. De komende data zijn:

  • Woensdag 13 september 2017, 15.30 uur tot 16.00 uur
  • Woensdag 11 oktober 2017, 15.30 uur tot 16.00 uur
  • Woensdag 8 november 2017, 15.30 uur tot 16.00 uur
  • Woensdag 13 december 2017, 15.30 uur tot 16.00 uur.

Bijdragen aan het werk van de cliëntenraad?

Heeft u interesse in het werk van de cliëntenraad? We komen graag in contact met bewoners en familieleden die de cliëntenraad willen versterken. U kunt ons per mail bereiken: crhc@lentis.nl

Als u vragen, suggesties of opmerkingen voor de cliëntenraad heeft, dan kunt u deze inleveren bij de receptie van het Heymanscentrum. De receptiemedewerker zorgt ervoor dat de post bij de cliëntenraad terechtkomt. U kunt uw vragen en opmerkingen ook sturen via het reactieformulier op de website (pagina Heymanscentrum, tab Cliëntenraad) of mailen naar: crhc@lentis.nl

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis