Heymanscentrum buitenkant

Cliëntenraad van het Heymanscentrum

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het Heymanscentrum. De cliëntenraad komt in principe elke tweede woensdag van de maand bijeen in het Heymanscentrum. Regelmatig vindt overleg plaats met de locatiemanagers.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat per 1 januari 2019 uit:

  • De heer Victor Möhlmann (onafhankelijk voorzitter vanaf 2015)
  • Mevrouw  Irma de Jong (familielid bewoner)
  • De heer Frits Visser (bewoner)
  • De heer  Jan Wiltens (lid)
  • Mevrouw Gerda Lüürssen (familielid bewoner)
  • Mevrouw Trieneke Arbeider (notulist)

De cliëntenraad is nog op zoek naar familieleden van bewoners op de Albatros en de Parel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntenraad, e-mail crheymanscentrum@lentis.nl

Nieuws van de cliëntenraad van het Heymanscentrum

Nieuwe Koers

Dignis is gestart met een Nieuwe Koers, dit houdt een aanpassing van de organisatiestructuur in.  De bedoeling is dat met deze aanpassing wordt voorzien in een organisatie met een duidelijke visie, missie en koers. Alle cliëntenraden van Dignis zijn hierbij betrokken, ook de cliëntenraad van het Heymanscentrum.
In 2018 is de Nieuwe Koers Fase 1 afgerond waarna gestart is met Fase 2. In oktober van 2018 heeft de cliëntenraad een positief advies uitgebracht voor Fase 2, wel met een aantal aandachtspunten.

Kwaliteitsplan

In december hebben alle lokale cliëntenraden van Dignis het Kwaliteitsplan ten behoeve van de aanvraag Extra Middelen Verpleeghuis 2018 – 2021 ontvangen met het verzoek hiermee in te stemmen door ondertekening van het plan. In het document onderbouwt de organisatie de plannen voor de besteding van de extra middelen. In de vergadering van 13 december 2018 heeft de voorzitter Victor Möhlmann namens de cliëntenraad van het Heymanscentrum de handtekening gezet.

Afscheid leden cliëntenraad

Eveneens is in de vergadering van 13 december afscheid genomen van de heren Bert Lubberink (vrijwilliger) en Herman Huizingh (bewoner). Beide heren hebben zich jarenlang ingezet voor de cliëntenraad.

 

Bijdragen aan het werk van de cliëntenraad?

Heeft u interesse in het werk van de cliëntenraad? We komen graag in contact met bewoners en familieleden die de cliëntenraad willen versterken. U kunt ons per mail bereiken: crheymanscentrum@lentis.nl
Als u vragen, suggesties of opmerkingen voor de cliëntenraad heeft, dan kunt u deze inleveren bij de receptie van het Heymanscentrum. De receptiemedewerker zorgt ervoor dat de post bij de cliëntenraad terechtkomt. U kunt uw vragen en opmerkingen ook sturen via het reactieformulier of mailen naar: crheymanscentrum@lentis.nl

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.