994-Heyman18

Cliëntenraad van het Heymanscentrum

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het Heymanscentrum. De cliëntenraad komt in principe elke tweede woensdag van de maand bijeen in het Heymanscentrum. Regelmatig vindt overleg plaats met de locatiemanagers.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat per 1 januari 2019 uit:
De heer Victor Möhlmann (onafhankelijk voorzitter vanaf augustus 2015)
Mevrouw Irma de Jong (familielid bewoner)
De heer Frits Visser (bewoner)
De heer Jan Wiltens (lid)
Mevrouw Gerda Lüürssen (familielid bewoner)
Mevrouw Trieneke Arbeider (notulist)

De cliëntenraad is nog op zoek naar familieleden van bewoners op de Albatros en de Parel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntenraad, e-mail crheymanscentrum@lentis.nl

Nieuws van de cliëntenraad Heymanscentrum

Nieuwe Koers

Dignis is in 2018 gestart met een Nieuwe Koers. De organisatiestructuur wordt aangepast met als doel een duidelijke visie en missie neer te zetten. Alle cliëntenraden van Dignis zijn hierbij betrokken, ook de cliëntenraad van het Heymanscentrum. Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht voor fase 2 met een aantal aandachtspunten.

Kwaliteitsplan

In december 2018 hebben alle lokale cliëntenraden van Dignis het ‘Kwaliteitsplan ten behoeve van de aanvraag Extra Middelen Verpleeghuis 2018 – 2021’ ontvangen. Het plan is de onderbouwing en planvorming voor de aanvraag en besteding van de extra kwaliteitsmiddelen voor de verschillende locaties van Dignis. In de vergadering van 13 december 2018 heeft de voorzitter Victor Möhlmann namens de cliëntenraad van het Heymanscentrum de handtekening gezet.

Afscheid cliëntenraadsleden

Eveneens hebben we in de vergadering van 13 december afscheid genomen van de heren Bert Lubberink (vrijwilliger) en Herman Huizingh (bewoner). Beide heren hebben zich jarenlang ingezet voor de cliëntenraad.

Bijdragen aan het werk van de cliëntenraad?

Heeft u interesse in het werk van de cliëntenraad? We komen graag in contact met bewoners en familieleden die de cliëntenraad willen versterken. U kunt ons per mail bereiken: crheymanscentrum@lentis.nl

Als u vragen, suggesties of opmerkingen voor de cliëntenraad heeft, dan kunt u deze inleveren bij de receptie van het Heymanscentrum. De receptiemedewerker zorgt ervoor dat de post bij de cliëntenraad terechtkomt. U kunt uw vragen en opmerkingen ook sturen via het reactieformulier op deze website  of mailen naar: crheymanscentrum@lentis.nl

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis