Gesprek klant revalidatie en medewerker

Behandeldienst

Bij de Behandeldienst van Dignis staat een team van specialisten klaar. Ze hebben veel ervaring in de begeleiding en behandeling van ouderen.

Voor wie is de Behandeldienst?

Bewoners van de woonzorgcentra en verpleeghuizen van Dignis kunnen gebruik maken van de Behandeldienst. Als u chronische of meerdere problemen heeft door het ouder worden, bent u bij deze behandelaren aan het goede adres. Zij zijn er ook voor mensen die tijdelijk in één van de Dignis huizen verblijven, bijvoorbeeld om te revalideren.

Wat en hoe van de Behandeldienst

De medewerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouderen, ook als er meerdere problemen zijn. Zij zorgen ervoor, dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Samen met u bekijken ze welke behandeling nodig is om klachten te verminderen of te voorkomen. De medewerkers geven ook praktische adviezen. En ze kunnen helpen bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen.

Alle behandelaren werken met elkaar samen en stemmen de werkzaamheden op elkaar af. De Behandeldienst is onderdeel van Lentis. Dat heeft veel voordelen. Is er een andere vorm van behandeling nodig, dan kunnen de medewerkers dat snel regelen. Zij onderhouden ook contacten met Novicare, specialisten, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.

Het team van de Behandeldienst

Het team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten.
De specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) doet onderzoek naar lichamelijke oorzaken, schrijft medicijnen voor en adviseert over de begeleiding door de andere behandelaren in het team. Hij of zij heeft de eindverantwoordelijkheid over het behandelplan.
De psycholoog onderzoekt denken, gedrag en emoties en probeert te achterhalen wat er aan de hand is. Daarvoor gebruikt hij tests en vragenlijsten en voert gesprekken met de cliënt en zijn of haar naasten. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek krijgen ze uitleg en advies.
De maatschappelijk werker begeleidt cliënten en hun naasten als er problemen zijn met bijvoorbeeld het verwerken van de gevolgen van ziekte of leeftijd. Naast gesprekken geeft de medewerker praktische adviezen.
De fysiotherapeut helpt bij dagelijks bewegen. Het gaat om vermindering van (chronische) klachten, pijn en stijfheid en conditieverbetering. Ook let de fysiotherapeut op de lichaamshouding.
De ergotherapeut richt zich vooral op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en helpt handelingen opnieuw aan te leren. Voorbeelden zijn: opstaan uit bed of stoel, aankleden, eten koken en huishoudelijk werk.
De logopedist helpt bij moeilijkheden bij spreken, slikken, eten en drinken of horen en verstaan. Zij onderzoekt de problemen, behandelt en geeft voorlichting.
De diëtist begeleidt bij verandering in voedingsgewoontes. Zij kan u helpen om gezonder te gaan eten en dit vol te houden.

Eerstelijns behandeling

Cliënten die in de thuissituatie behandeling nodig hebben, krijgen die van Novicare. Het gaat om behandeling door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog of diëtist. Novicare is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van mensen met chronische aandoeningen zoals dementie en Parkinson. De medewerkers behandelen ook bij revalidatie en bij meerdere aandoeningen. Ze stemmen van tevoren met u af welke behandeling nodig is. Ze behandelen thuis en zo nodig in het verpleeghuis. Ze adviseren ook de mantelzorgers, als dat gewenst is.

Vergoedingen en meer informatie

Wonen in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm

De kosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waaruit ook de kosten voor het wonen en de zorg worden betaald. U krijgt de behandeling die past bij uw indicatie.

Revalidatie en ander kortdurend verblijf

De kosten worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk en kan u meer informatie geven.

In de thuissituatie

De behandeling door Novicare wordt vergoed via de basisverzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de voorwaarden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van behandeling bij Dignis? Dan kunt u contact opnemen met Dignis Zorgadvies.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.