landschap 8489_1

Heeft u een klacht?

Dignis zet zich in voor goede zorg die aansluit bij wat u of uw naaste nodig heeft. Toch kan het voorkomen dat u over onderdelen van de zorg, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen. Niet alleen cliënten, maar ook familie en naasten kunnen hun klacht kenbaar maken.

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk vertelt over uw klachten, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Afhankelijk van de aard van klacht, kunt u onderstaand lezen hoe wij met uw klacht zullen omgaan.

Klacht in het kader van vrijwillige zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Bent u ontevreden of hebt u een klacht? Komt u er niet uit met uw zorgverlener, of hebt u advies nodig over hoe uw situatie opgelost kan worden? Dan kunt u gebruik maken van de volgende opties.

Klachtenfunctionaris
Elke klacht in het kader van vrijwillige zorg mag ingediend worden bij de klachtenfunctionaris. Ook wanneer u advies of bemiddeling wenst bij het oplossen van een situatie waar u ontevreden over bent of een klacht over hebt, kunt u contact opnemen. De klachtenfunctionaris kan onpartijdig en onafhankelijk ondersteunen of u doorverwijzen naar een persoon/instantie die beter bij u past. Bent u een naaste, dan kunt u een klacht indienen over uw eigen bejegening of betrokkenheid. Het uitgangspunt is altijd om zo informeel mogelijk tot een oplossing te komen, met oog voor uw specifieke situatie. De klachtenfunctionaris probeert binnen zes tot tien weken met partijen tot een oplossing te komen. Indien door u gewenst, kan deze termijn verlengd worden. Komt u er samen niet uit, dan informeert de klachtenfunctionaris u over andere mogelijkheden voor het behandelen van uw klacht. Meer informatie over de klachtenfunctionaris vindt u in de brochure.
U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens, waarbij u gebruik kunt maken van dit formulier dat u dan mee stuurt.

Willemien Starke
klachten@dignis.nl
06 51 93 96 30
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Cliëntondersteuner via het zorgkantoor
Hebt u behoefte om te spreken met een cliëntondersteuner via het zorgkantoor, dan kunt u kiezen uit één van de volgende telefoonnummers.

MEE Groningen : 06 31670021

Zorgbelang Groningen : 06 365 71893

WLZ Cliënt ondersteuning : 085 303 29 85

Familievertrouwenspersoon
Bent u naaste van iemand die in zorg is bij Dignis en hebt u behoefte aan overleg, advies of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met de familievertrouwenspersoon van de Stichting Familievertrouwenspersonen. Een naaste kan rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heeft u geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Meer informatie over de Stichting Familievertrouwenspersonen vindt u op de website.
U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

José van Voorthuizen
06-29476546
j.vanvoorthuizen@familievertrouwenspersonen.nl

Klachtencommissie
Wordt tijdens het traject met de klachtenfunctionaris of familievertrouwenspersoon duidelijk dat uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u de klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hier over informeren.

De klachtencommissie behandelt klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtencommissie beoordeelt uw klacht onpartijdig en onafhankelijk en geeft daarover advies aan de directie van de betreffende zorggroep. Die geeft het uiteindelijke oordeel over de klacht. Meer informatie over de klachtencommissie Wkkgz vindt u in de Klachtenregeling Wkkgz.

 

Klacht in het kader van onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Cliëntvertrouwenspersoon
Heeft u een klacht in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kunt u voor ondersteuning contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen u zich verzet, maar gaat ook over dingen die u wilt maar die niet mogen. De cliëntvertrouwenspersoon kan u onder meer ondersteunen bij het tot stand brengen van gesprekken, bij het voorbereiden en voeren van gesprekken en bij het schrijven van brieven of e-mails. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoong Wzd vindt u in de flyer.
U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens:

Klaas Kasper
E-mail: KlaasKasper@quasir.nl
Telefoonnummer: 06 825 011 91

Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)
Wordt tijdens het traject met de cliëntvertrouwenspersoon duidelijk dat u over wilt gaan tot een klachtenprocedure, dan kunt u (samen met uw cliëntvertrouwenspersoon) contact opnemen met de klachtenfunctionaris:

Willemien Starke
06 51 93 96 30
klachten@dignis.nl

De klachtenfunctionaris kan uw klacht overdragen aan de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) voor beoordeling van uw klacht. De cliëntondersteuner kan u blijven ondersteunen tijdens deze klachtenprocedure.
Meer informatie over de Klachtencommissie onvrijwillige zorg vindt u hier.

 

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.