landschap 8489_1

Klachten

Het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Laat ons dat weten, dan kunnen wij er iets aan doen. Want uw klacht is voor ons een gratis advies. We gaan zorgvuldig om met uw klachten en de afhandeling daarvan.

Maak uw klacht bekend

We hopen, dat u uw klacht kunt bespreken met de directe medewerker of leidinggevende. U kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon van Dignis. Samen kunt u zoeken naar een mogelijke oplossing.

Als de gesprekken onvoldoende resultaat opleveren of u wilt een onafhankelijke uitspraak, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de eerst verantwoordelijke verzorgende of leidinggevende van de locatie.

In de brochure ‘Dit kan volgens mij beter’  vindt u meer informatie over het indienen van de klacht en de afhandeling. U kunt het formulier gebruiken om uw klacht schriftelijk in te dienen. De brochure en het formulier liggen  ook bij de receptie.

  • Wij zijn specialist in psychiatrie, multiproblematiek en cognitieve problemen bij ouderen Meer over onze zorg

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.