Ondersteuning mantelzorg

Ondersteuning Mantelzorg

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorger, Lentis heeft daarom ook online training ‘betrokken omgeving: zorgen voor je naaste’ beschikbaar. Het doel van de online zelfhulptraining is dat je als mantelzorger kennis en vaardigheden leert die je kunt inzetten op het moment dat overbelasting dreigt door de zorg voor je naaste. Je leert om meer balans aan te brengen in de zorg voor de ander en de zorg voor jezelf. Er is ook aandacht voor het feit dat deze balans niet altijd mogelijk is en voor acceptatie daarvan.

Voor wie?

De online training is gemaakt voor alle mensen die zorgen voor een naaste met een psychische aandoening en is voor iedereen toegankelijk en gratis op het online zelfhulpplatform. Behandelaars van Lentis en/of Dignis kunnen de training ook inzetten als begeleide mantelzorg training.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.