Alermaring

Alarmering

Binnen Lentis gebruiken we alarmering om medewerkers te informeren over een ongeplande zorgvraag bij een bewoner (cliënt of patiënt). Wanneer de bewoner voldoende regie heeft om zelf een zorgvraag aan te kunnen geven, maken we gebruik van alarm druk knoppen zoals een halszender of een rode knop op de muur bij de bewoner.

Wanneer deze regie niet meer voldoende aanwezig is, maken we gebruik van sensoren om situaties bij een bewoner te signaleren. Standaard staan deze uit. Alleen indien daar aanleiding toe is, gebruiken we informatie uit het sensor systeem om medewerkers te informeren/alarmeren over de situatie bij de bewoner. Dit kan bijvoorbeeld een alarmmelding zijn dat een bewoner met val gevaar, uit bed wil gaan stappen of een bewoner (te lang-) van de kamer is.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.