Dignis in coronatijd (1)

Update 20-05: bezoek mag weer!

Naar aanleiding van het advies van het kabinet is er weer beperkt bezoek mogelijk op alle Dignis locaties. We zijn ontzettend blij dat we bezoek mogen ontvangen. De nieuwe regeling gaat in op vrijdag 29 mei.

Dignis hecht groot belang aan de gezondheid van bewoners, cliënten, bezoek en medewerkers. Lees daarom de onderstaande informatie zorgvuldig door. Zo zorgen we er samen met u voor dat uw ontmoeting zo veilig mogelijk is. We wensen u veel plezier met uw eerste bezoek.

Vaste routes en bezoektijden

Om het aantal mensen dat elkaar op een locatie tegenkomt zoveel mogelijk te beperken, zijn er vaste routes voor verschillende verdiepingen, afdelingen en woningen. We willen voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd in de gangen, liften en trappenhuizen zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich aan de bezoektijden houdt, op tijd komt en op tijd weer weggaat. We vragen u om zelf de tijd in de gaten te houden. Wij verwachten u 10 minuten voor aanvang van de bezoektijd. Zorg ervoor dat u altijd 1,5 meter afstand van anderen houdt.

Overige regels met betrekking tot bezoek per 29 mei

1. Een bewoner mag één vaste bezoeker ontvangen.

  • Afdelingen Somatiek en revalidatie: de cliënt bepaalt zelf wie de vaste bezoeker wordt. Wij geven dit door aan de eerste contactpersoon.
  • Afdelingen Psychogeriatrie en Gerontopsychiatrie: de eerste contactpersoon beslist wie de vaste bezoeker wordt. U wordt gebeld vanuit de afdeling om te vragen wie dit wordt.
  • De vaste bezoeker kan maximaal 1 keer per dag, 2 keer per week en maximaal 1 uur per keer op bezoek komen. Dit is inclusief aanmelden en naar de afdeling en weer terug lopen.
  • Wanneer de vaste bezoeker ziek wordt, kan er een andere vaste bezoeker, uit een ander huishouden, worden doorgegeven aan de afdeling.

2. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

We werken met bezoektijden voor iedere dag van de week. Let op: de bezoektijden kunnen per Dignis locatie verschillen. De eerste contactpersoon wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in de bezoektijden.

  • Middagbezoek: tussen 15.00 uur en 16.30 uur
  • Avondbezoek: tussen 19.00 uur en 20.00 uur

Er kan voor maximaal twee bewoners per huiskamer gelijktijdig bezoek zijn op de afdeling. U kunt met de afdeling bellen om een afspraak te maken.

Indien u gebruik moet maken van het toilet, kunt u dat doen op het toilet behorende bij de kamer van de bewoner of een ander aangewezen toilet.

3. Kom niet op bezoek bij: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of als u verhoging of koorts heeft (vanaf 37,5 graden Celsius).

4. U wordt ontvangen door een medewerker of vrijwilliger. Hij of zij stelt u enkele vragen over uw gezondheid en controleert met een voorhoofdsthermometer uw temperatuur. Zijn er klachten zoals hoesten, niezen, benauwdheid, verhoging of koorts dan moeten wij u helaas de toegang weigeren, ook bij de minste verdenking. Ook uw gezinsleden mogen dan niet op bezoek komen.

5. Wij geven u een mondkapje en instructies rondom het gebruik hiervan en andere hygiënemaatregelen. Dit mondkapje moet u tijdens uw bezoek blijven dragen. Bij het verlaten van de locatie kunt u het mondkapje weggooien in de prullenbak die daar staat.

6. U volgt de route zoals aangegeven. Let u daarbij op de 1,5 meter afstand.

7. U gaat op de aangegeven tijd of eerder weg.

8. U kunt schone was meenemen en vuile was mee naar huis nemen.

9. U mag geen huisdier of zelfgemaakte consumpties meenemen. U kunt wel verpakte cadeautjes meenemen, zoals chocolaatjes in doosje of zakje.

10. Als u iets wilt nabespreken met een (zorg)medewerker, dan kan dit telefonisch na het bezoek. Benader de verpleegkundigen liever niet tijdens het bezoek.

En ten slotte…

  • Als er bij een bewoner op een etage of in een woning Corona is vastgesteld, dan komen alle bezoeken daar te vervallen tot 14 dagen nadat de laatste cliënt hersteld is.
  • Mocht u zich niet aan de instructies houden, dan houden wij ons het recht voor u de toegang te ontzeggen. U brengt dan de gezondheid van onze bewoners, medebezoekers en medewerkers in gevaar.
  • Overige familieleden kunnen nog steeds op bezoek komen via de spreekluisterverbinding achter glas, zoals we die de afgelopen weken hebben gehad.
Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.