Onderzoek naar het coronavirus in verpleeghuizen

Dignis doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten in de verpleeghuiszorg klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van het coronavirus.

Waarom vinden we het belangrijk om mee te doen aan dit onderzoek?

De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor het beleid van de regering. Daarnaast worden ze gebruikt voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Omdat er nog zoveel onbekend is over het coronavirus, dragen wij graag ons steentje bij als het gaat om het leveren van onderzoeksgegevens.

Hoe zit het met de privacy?

Het Nivel en het RIVM gaan uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden in het onderzoek?

Uiteraard kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris Willemien Starke op e-mailadres: klachten@dignis.nl.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.