"Intensieve behandeling bij lichamelijke en geestelijke problemen."
Verzorgende en vrouw dichterbij

Revalidatie bij cognitieve problematiek

Heeft u meer zorg en behandeling nodig dan een gewone revalidatieafdeling kan bieden? Bijvoorbeeld door cognitieve problemen. of verwardheid die naar voren komen bij een ziekte of na een operatie. Dan kunt u op onze afdeling dubbelzorg revalidatie terecht. Wij ondersteunen u om weer zo goed mogelijk te kunnen herstellen.

Voor wie?

Na de operatie of tijdens de ziekte blijkt dat u cognitieve problemen heeft, zoals verwardheid of geheugenproblemen. Daardoor heeft u intensievere behandeling nodig dan een gewone revalidatieafdeling u kan bieden. U kunt ook op onze afdeling verblijven als de oorzaak van de psychische of gedragsproblemen nog onderzocht moet worden. En ook als u specialistische hulp nodig heeft, omdat de situatie thuis steeds moeilijker wordt door ernstige vergeetachtigheid of onbegrepen gedrag.

De afdeling is niet geschikt voor mensen, die een behandeling op een psychiatrische afdeling nodig hebben of een specialistische behandeling in een ziekenhuis.

Wat en hoe?

Het behandelprogramma

Uw verblijf op de afdeling dubbelzorg revalidatie kent verschillende fases. Eerst ondersteunen we u om weer rust te vinden in het leven. Daarna gaan we de oorzaak van uw problemen onderzoeken. Als dat duidelijk is, maken we een behandelplan en gaan dat uitvoeren. We kijken met u en uw naasten naar wat mogelijk is aan herstel en wat nodig is aan ondersteuning.

U gaat oefenen om weer zoveel mogelijk zelfstandig de alledaagse dingen te kunnen doen. Met de activiteiten sluiten we aan op wat u kunt. We begeleiden u ook bij de verwerking van wat u en uw naasten is overkomen. Soms zijn er blijvende beperkingen, waarmee u moet leren omgaan. Uw partner, mantelzorger en andere naasten spelen hierin een belangrijke rol.

Deskundige begeleiding

Een team van deskundige en gespecialiseerde medewerkers zorgt voor de begeleiding. Het team bestaat uit diverse behandelaren, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog.

Weer naar huis en daarna

Uw verblijf op de afdeling is tijdelijk en varieert van zes weken tot drie maanden. Een enkele keer kan dit uitlopen tot zes maanden. Tijdens deze periode kijken we ook naar uw thuissituatie. Het is de bedoeling dat u naar huis terug gaat. Lukt dat niet en heeft u een andere woonomgeving nodig, dan begeleiden we u daarbij.

Kosten en aanmelden

Voor een verblijf op de afdeling dubbelzorg revalidatie is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) nodig. In sommige situaties is een indicatie voor een Zorgzwaartepakket mogelijk. Voor beide financieringen geldt een eigen bijdrage. Uw huisarts of specialist kan u hierover meer vertellen. Onze medewerkers geven u ook graag meer informatie.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling dubbelzorg (Boterdiep), telefoon (050) 520 86 61 (tussen 10.00 uur en 15.00 uur) of via de receptie van het Heymanscentrum, telefoon (050) 521 49 99. Ze geven u graag een rondleiding.

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.