Zorg in de laatste levensfase

Als genezing niet meer mogelijk is en mensen in de laatste levensfase zijn gekomen, kan Dignis zorg en ondersteuning geven.

Wat is zorg in de laatste levensfase?

Het is zorg met aandacht voor de unieke mens, die in de laatste fase van het leven is gekomen. Samen proberen we zo lang mogelijk een goede kwaliteit van het leven te houden. Een kwaliteit, die aansluit bij uw wensen en behoeften en die van uw naasten. Het doel is niet om te genezen, want dat is niet meer mogelijk. Zorg in de laatste levensfase noemen we ook wel palliatieve zorg.

Als de levensverwachting nog ongeveer drie maanden is of korter, spreken we van terminale zorg. Palliatieve zorg kan langer duren.

We richten ons op het voorkómen of verlichten van klachten en ongemakken. Naast de behandeling van pijn en andere symptomen ondersteunen we om het bestaan af te kunnen ronden. We doen dat vanuit een brede visie op gezondheid en ziekte. Met aandacht voor de totale mens, met een lichaam, geest en zingevingsvragen. Naast de reguliere zorg gebruiken we ook licht, muziek en massage.

Er is regelmatig overleg met de mensen die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding. Zonodig kan de zorg dagelijks bijgesteld worden. We werken nauw samen met de ziekenhuizen.

Voor wie is de zorg in de laatste levensfase?

De meeste mensen blijven bij voorkeur thuis, als ze in de laatste levensfase zijn gekomen. Dat kan niet altijd. Mensen hebben bijvoorbeeld meer zorg nodig dan thuis mogelijk is. Of er zijn andere redenen dat mensen liever niet thuis willen blijven. Hospice Mare in het Heymanscentrum biedt gastvrijheid, begeleiding en deskundige zorg aan deze mensen en hun naasten. In de andere verzorgingshuizen en verpleeghuizen hebben we een één of enkele kamers voor mensen in deze laatste fase.

Het kan ook gaan om tijdelijke opname om de mantelzorger te ontlasten.

De aandacht gaat ook naar de familie en naasten. Zij maken ook een periode mee van aanvaarden en loslaten. Met omgevingszorg kunnen wij hen begeleiden. Daarnaast geven we advies voor deze periode en daarna en geven praktische hulp.

We bieden de zorg vanuit een algemene grondslag aan iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op met de teamleider, Karin Wezeman, tel. (050) 521 49 99 (receptie Heymanscentrum).  U bent van harte welkom.

Er is veel informatie over de laatste levensfase, wensen die er kunnen leven, vragen over een goede behandeling. In de folders leest u er meer over. Onze medewerkers geven u ook graag informatie.

Wensen
Palliatieve sedatie
Morfine
Delier
Stervensfase
Een dierbare verliezen

Dignis is een deelnemer van het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio

Aanmelden en kosten

U heeft een geldige indicatie nodig voor Eerstelijnsverblijf Palliatief. Uw huisarts of behandelaar vraagt deze indicatie aan. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Wat u zelf betaalt, is afhankelijk van uw verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.
Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, regelen wij samen met de betrokkenen de overplaatsing. Indien gewenst kan een van onze medewerkers bij u langskomen voor een kennismakingsgesprek.

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

 

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis