Zorg thuis medewerker bij voordeur

Nachtzorg

Heeft u geregeld ’s nachts verzorging nodig, dan kunt u gebruik maken van onze nachtzorg. Onze medewerkers komen op geplande tijden bij u thuis om u te helpen.
Met nachtzorg kunt u langer veilig en verantwoord thuis blijven wonen. Inwoners van de stad Groningen en Hoogkerk kunnen gebruik maken van onze nachtzorgdienst.

Wat?

U kunt van Dignis nachtzorg gebruik maken als u ’s nachts hulp nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld niet zelfstandig naar bed gaan of opstaan of u heeft hulp nodig bij naar het toilet gaan. De medewerkers  verrichten ook verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging, controleren en vervangen van infuus of stoma en medicijninname.

Op ieder gewenst tijdstip

De verzorgende komt bij u thuis tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens. Deze tijden kunnen we naar wens uitbreiden. Heeft u tussen de geplande tijden door hulp nodig, dan maakt u gebruik van het alarmeringssysteem van Dignis. De medewerkers van de zorgcentrale nemen dan direct contact met u op en ondernemen actie.

De mantelzorger

Voor uw mantelzorger kan het prettig zijn om te weten dat u ’s nachts geregeld zorg krijgt. Professionele nachtzorg kan hen helpen om de zorgtaken goed te kunnen volhouden. We kijken graag samen met u en de mantelzorger hoe we u beiden kunnen ondersteunen.

Hoe?

U bespreekt met de medewerker van het thuiszorgteam welke hulp u nodig heeft en op welke tijdstippen. De afspraken leggen we vast en we bekijken regelmatig of de hulp nog past bij uw situatie. Ook spreken we af op welke manier we toegang krijgen tot uw huis.
Heeft u meer hulp nodig, zoals thuiszorg overdag of begeleiding bij de problemen door het ouder worden, dan kunnen wij dat voor u regelen.

Thuiszorgteam

Het team bestaat uit verzorgenden, die veel ervaring hebben in de zorg en begeleiding van mensen thuis. Ze zijn ook deskundig in thuiszorg bij dementie en psychische problemen. Wij werken met een vast team vanuit de zorgpost bij u in de buurt. U krijgt dus hulp van vertrouwde medewerkers.

Aanmelden, kosten en meer informatie

Aanmelden

Nachtzorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft hiervoor een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige kan u hierover informeren. Zij kan ook de indicatie voor u aanvragen.

Kosten

De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dignis heeft daarvoor een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw eigen zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen Dignis Zorg Thuis, telefoon (050) 4097597 (24 uur per dag bereikbaar), e-mail zorgthuis@dignis.nl

#

180308-Dignis-Bernlef-36-Edit-2.jpg

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis