"In een prettige omgeving oefenen aan herstel."
Zit-yoga in de Veldspaat

Dagbesteding na revalidatie

Als u een beroerte heeft gehad en nog verder moet revalideren, kunt u naar onze dagbesteding komen. Wij helpen u om te gaan met de veranderingen die het gevolg zijn van de ziekte. U brengt uw dag door in een gezellige omgeving in een ontspannen sfeer.

Voor wie?

De dagbesteding is voor mensen die een beroerte, hersenbloeding (CVA) of herseninfarct hebben gehad. Na het verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie in het verpleeghuis gaat u weer naar huis of een andere passende woonomgeving. De meeste mensen hebben daarna nog begeleiding nodig om de draad van het leven weer op te pakken. Bij ons kunt u deze hulp krijgen.

We zijn er ook voor uw naasten, met advies, een luisterend oor en praktische hulp.

Wat is er te doen?

U brengt de dag door met mensen die zich in dezelfde situatie als u bevinden. De activiteiten zijn erop gericht, dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U kunt ook bezig te zijn met uw eigen hobby of iets nieuws proberen.
U oefent praktische vaardigheden bij het lopen en praten of andere lichamelijke gevolgen van de ziekte. We helpen u met het leren omgaan met beperkingen en de blijvende veranderingen.
U wordt begeleid door deskundige medewerkers. Vrijwilligers doen ook mee aan de activiteiten. We werken samen met het Martini Ziekenhuis en de Noorderbrug.

Kosten en aanmelden

U heeft een indicatie van de Gemeente (WMO) nodig om mee te kunnen doen aan de dagbesteding.. Uw huisarts, wijkverpleegkundige of een andere hulpverlener kan de indicatie voor u aanvragen. Onze medewerkers geven ook graag meer informatie.

De kosten worden voor een groot deel vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. 
Als u een indicatie heeft voor vervoer, worden de kosten daarvan ook vergoed. Wij kunnen u helpen om het vervoer te regelen.
Voor uitstapjes en sommige andere activiteiten vragen we een kleine bijdrage (vergoeding van onkosten, aanschaf van materialen).

Dignis biedt meer

Bij Dignis kunt u terecht voor alle vormen van zorg, welzijn en behandeling. Thuis, in de buurt of het dorp en in onze huizen:

Wonen bij Dignis
Zelfstandig wonen met ondersteuning
Revalidatie en kortdurende zorg
Activiteiten

Locaties

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.