We zoeken een voorzitter voor de cliëntenraad

Geplaatst op 12 december 2022

Voor de cliëntenraad van De Enk en De Horst in Zuidlaren zoekt de cliëntenraad een voorzitter die:

  • zich aangetrokken voelt tot het werk van de cliëntenraad;
  • vrijwilligerswerk wil doen in het belang van de bewoners van De Enk en de bezoekers van De Horst; ·
  • graag samenwerkt;
  • hiervoor tijd en energie heeft.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten binnen De Enk en De Horst in Zuidlaren.

Hoe?

Door mee te praten, mee te denken en (ongevraagd) te adviseren over de kwaliteit van de zorg, het wonen en het welzijn van de bewoners. Onderwerpen als veiligheid, zorgleefplan, voeding, schoonmaak, verhuizing, vrijetijdsbesteding en vele andere zaken komen aan de orde.

Belangstellenden kunnen contact met ons opnemen via de email CCRDignis@lentis.nl of telefonisch 06 51385917 onder vermelding sollicitatie voorzitter cliëntenraad De Enk Dignis.

Benieuwd naar hoe cliëntenraadsleden hun werk ervaren? Lees dan Je voegt iets toe aan de kwaliteit van leven van bewoners. Een interview met cliëntenraadsleden Janny Buiten en Eef Drost.

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u hier.

Cliëntenraad De Enk en De Horst

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.