Cliëntenraad De Enk en De Horst zoekt nieuwe voorzitter

Geplaatst op 14 april 2022

Cliëntenraad De Enk en De Horst

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten binnen De Enk en De Horst in Zuidlaren.

Hoe? Door mee te praten, mee te denken en (ongevraagd) te adviseren over de kwaliteit van de zorg, het wonen en het welzijn van de bewoners. Onderwerpen als veiligheid, zorgleefplan, voeding, schoonmaak, verhuizing, vrijetijdsbesteding en vele andere zaken komen aan de orde.

De cliëntenraad zoekt een voorzitter die:

  • zich aangetrokken voelt tot het werk van de cliëntenraad;
  • vrijwilligerswerk wil doen in het belang van de bewoners van De Enk en de bezoekers van De Horst;
  • graag samenwerkt;
  • hiervoor tijd en energie heeft.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met het secretariaat via de email CCRDignis@lentis.nl of telefonisch 050 – 409 7100.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.