Dementie en intimiteit

Geplaatst op 30 november 2021

Onderzoek

Intimiteit is belangrijk voor ieder mens. We weten uit onderzoek dat dit op de hoge leeftijd zo blijft. Vanwege ziekte en bijvoorbeeld een opname is seksualiteit en intimiteit minder mogelijk. De behoefte aan nabijheid, aanraking en andere vormen van intimiteit blijft echter aanwezig. De alledaagse behoefte aan intimiteit en de relatie met dementie is nauwelijks onderzocht. Zeljka Kresojevic psycholoog bij Dignis, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog, richt zich in haar onderzoek juist hierop.

Onderzoek in twee delen

Het onderzoek Dementie en intimiteit bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het onderzoek wordt de behoefte aan intimiteit bij patiënten met dementie in kaart gebracht. In het tweede deel van het onderzoek wordt gekeken of er een verband bestaat tussen het plannen, organiseren en het aansturen van gedrag en het herkennen van emoties en de uiting van de behoefte aan intimiteit.

 

Waarom is dit onderzoek belangrijk? 

Een observatielijst gericht op intimiteit maakt geen deel uit van de standaard zorg. Zeljka: “We doen dit onderzoek, zodat intimiteit in de toekomst meegenomen wordt in de alledaagse en persoonsgerichte zorg. We hopen door onderzoek meer te leren over de behoefte aan intimiteit in verschillende stadia van dementie. Daardoor kunnen wij in de praktijk ook beter  aansluiten bij deze belangrijke behoeftes.”

Meedoen?

Zeljka is op zoek naar deelnemers voor het onderzoek. “Deelname aan het onderzoek zal de huidige situatie niet direct beïnvloeden. In de toekomst kunnen we de conclusies van dit onderzoek gebruiken om de kwaliteit van zorg en de benadering van mensen met dementie te verbeteren.”

Wanneer kan een bewoner meedoen?

  • bewoner heeft een partner
  • er is geen sprake van een delier
  • er is nog contact mogelijk

Voor meer vragen over het onderzoek of deelname: z.kresojevic@lentis.nl

Gebaseerd op een artikel gemaakt door het Universitair Netwerk Ouderenzorg.

 

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.