Beweegreden voor senioren

Geplaatst op 2 oktober 2018

Voor senioren in Norg was er in het voorjaar en zomer gelegenheid om deel te nemen aan het project ‘Beweegreden voor senioren’. Veel dorpsbewoners hebben meegedaan aan een van de activiteiten: sjoelen, koersballen, spelletjes doen, valtraining en stoelgymnastiek. Daarnaast waren er voorlichtingsbijeenkomsten over onderwerpen als  zelfredzaamheid in eigen huis, veilig wonen, hulpmiddelen, welzijnswerk en budget&financiën. De activiteiten vonden plaats in en vanuit de Wiekslag.

Activiteiten en nieuw programma

Uit de evaluatie blijkt, dat het project een succes is geworden. De deelnemers geven aan, dat ze vaker de deur uitkomen en lekkerder in hun vel zitten. Het praatje bij de koffie is een belangrijk onderdeel van de activiteit. Deelnemers maken kennis met buurtbewoners en al snel ontstaan nieuwe initiatieven om samen iets te ondernemen. Zo is er een scootmobielclub opgericht en is er een wekelijkse koffiemiddag.
Bij de dorpsbewoners is veel behoefte aan een vervolg van de activiteiten. Dat gaat dan ook gebeuren. Begin oktober start het nieuwe programma.

Subsidie

Het project Beweegreden voor senioren is mogelijk gemaakt met een subsidie van Stichting Het R.C.  Maagdenhuis, VSB Fonds, Stichting Leefbaarheid Senioren Norg en Gemeente Noordenveld.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.