Thuiszorg gesprek cliënt en medewerker

Zorg Thuis bij dementie en psychische problemen

Als u steeds vaker dingen vergeet of u angstig of somber voelt, kan dat duiden op dementie of psychische klachten. Wij kunnen u helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.  Onze deskundige medewerkers geven gespecialiseerde zorg, individuele begeleiding en praktische hulp bij u thuis.
Onze teams werken in alle wijken en in de regio van de stad Groningen, Hoogkerk, Annen, Norg  en Zuidlaren voor senioren die zelfstandig wonen. Dat kan zijn in uw eigen huis of in een appartement van één van onze locaties.

Wat?

Onze medewerkers geven verzorging, verpleging en begeleiding. We helpen u met de dagelijkse handelingen zoals opstaan, wassen en aankleden, eten en drinken. U krijgt hulp bij het innemen van medicijnen, wondverzorging en het geven van injecties.
U krijgt informatie over het ziekteproces en we adviseren u hoe u met de problemen kunt omgaan.
We begeleiden u bij het vinden van een goed dagritme en een zinvolle invulling van uw dag. Dagbesteding kan een mogelijkheid zijn om u minder eenzaam te voelen en meer dingen te ondernemen. U kunt ook tijdelijk in één van onze huizen verblijven.

Hoe?

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Samen bekijkt u wat nodig is voor u en uw naasten om zo prettig mogelijk te kunnen blijven wonen en leven. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn uitgangspunt voor onze zorg. Wij passen onze ondersteuning daarop aan. We maken samen afspraken over welke zorg u ontvangt en op welke tijdstippen van de dag en/of de nacht. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf nog kunt en wat uw mantelzorger kan doen.

De wijkverpleegkundige bespreekt regelmatig met u en uw mantelzorger hoe het met u gaat, of de zorg voldoende is of dat er andere afspraken nodig zijn. Als er andere hulp nodig is, bijvoorbeeld van een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, dan gaan we dat voor u regelen. We werken samen met huisartsen, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners. Ook kunnen we specialistische hulp inschakelen van collega’s van team 290 (hulp bij dementie) en Lentis Ouderenpsychiatrie.

Thuiszorgteams

Onze thuiszorgteams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in thuiszorg bij dementie en psychische problemen. We zijn altijd bereikbaar: 24 uur per dag, zeven dagen per week en werken vanuit de zorgpost bij u in de buurt. Het team is klein, u leert ons dus snel kennen.

Mantelzorger en familie

We zijn er ook voor de mantelzorger, familie en naasten. Met een luisterend oor, advies en praktische hulp. Zij kunnen een beroep op ons doen, als ze merken dat het met u of henzelf niet zo goed gaat. Wordt de zorg voor uw mantelzorger te zwaar, dan kijken we samen naar een oplossing en regelen we wat daarvoor nodig is.

Aanmelden, kosten en meer informatie

 

 

Aanmelden

Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige kan u hierover informeren. Zij kan ook de indicatie voor u aanvragen.

Kosten

De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dignis heeft daarvoor een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw eigen zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.
Sommige kosten zoals personenalarmering worden niet vergoed door Zorgverzekeringswet. Meer informatie vindt u bij Tarieven en vergoedingen.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen Dignis Zorg Thuis, telefoon (050) 4097597 (24 uur per dag bereikbaar), e-mail zorgthuis@dignis.nl

Cliënten waarderen Dignis Zorg Thuis

Met uw opmerkingen en ideeën kunnen we u nog beter van dienst zijn en onze zorg nog meer op uw wensen en behoeften afstemmen. Daarom vragen we onze klanten regelmatig naar hun mening. Via een vragenlijst kunnen ze hun mening geven over het maken en nakomen van afspraken, de kwaliteit van de zorg en verpleging en de bejegening door medewerkers. Kijk voor meer informatie en de resultaten van het laatste onderzoek op de pagina van Thuiszorg

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis