Revalidatie medewerker en klant praten

Revalidatie

Kunt u na een ziekenhuisopname niet direct terug naar uw eigen huis, omdat u moet revalideren? Dat kan bij Dignis. Een team van deskundige medewerkers en behandelaren zorgt voor de begeleiding.

Voor wie is de revalidatie

U heeft door een ongeluk, beroerte (CVA) of een knie- of heupoperatie zorg en behandeling nodig en kunt tijdelijk niet thuis wonen. Bij ons kunt u terecht voor revalidatie op maat, passend bij uw situatie.

Revalidatie na beroerte

Een beroerte of CVA verandert het leven van de patiënt en de naasten ingrijpend. De aandoening heeft vaak grote lichamelijke gevolgen, zoals (gedeeltelijke) verlamming, moeite met spreken en bewegen. Er kunnen ook psychische klachten ontstaan, zoals depressiviteit of verandering van gedrag. Sommige gevolgen verdwijnen, andere zijn blijvend.

Op de gespecialiseerde revalidatieafdeling leert u met de gevolgen om te gaan en weer zo zelfstandig mogelijk te leven. In een prettige omgeving werkt u aan uw herstel. Meer hierover vindt u in dit filmpje:

Dubbelzorg revalidatie

Een andere gespecialiseerde afdeling is voor dubbelzorg revalidatie. Hier verblijven mensen die meer dan gewone revalidatie nodig hebben. Zij hebben een lichamelijke aandoening èn problemen door geheugenverlies of ernstige verwardheid. Op deze afdeling werken specialisten met veel ervaring in deze vorm van revalidatie. Meer informatie vindt u bij dubbelzorg revalidatie.

Revalidatie na operatie

Op de revalidatieafdeling verblijven ook mensen, die na een operatie aan bijvoorbeeld een knie of heup nog niet naar huis kunnen.

Wat en hoe bij revalidatie

Het doel is dat u weer zo zelfstandig mogelijk gaat leven. Thuis of, als dat niet mogelijk is, in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Samen kijken we wat u nog wel kan en wat u opnieuw kunt leren.

Deskundige begeleiding

Revalideren betekent veel oefenen, herhalen en doorzetten. U krijgt individuele en groepstherapie. Een deskundig team zorgt voor de begeleiding. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, verpleegkundige, neuropsycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en activiteitenbegeleider. De revalidatie gaat door op de afdeling. Daar oefent u met de alledaagse bezigheden. We leren u ook omgaan met hulpmiddelen, zoals een rollator of rolstoel.

We werken nauw samen met het Martini Ziekenhuis, het UMCG en thuiszorgorganisaties. Hierdoor kunt u snel beginnen met de revalidatie en kan de behandeling vlot verlopen.

Aandacht voor meer

Naast de lichamelijke zorg en begeleiding hebben we aandacht voor de verwerking van wat u en uw naasten is overkomen. Uw partner, mantelzorger en andere naasten spelen hierin een belangrijke rol. Ook betrekken we hen graag bij het herstel en het oefenen.

Weer naar huis

Vanaf het begin werken we toe naar het moment dat u weer naar huis kunt. Als er aanpassingen in uw huis nodig zijn, adviseren we u daarin. Ook kunnen we zorg thuis voor u regelen. Voor mensen die revalideren na een beroerte, is de dagbesteding een goede vervolgstap.

Als blijkt, dat u niet terug kunt keren naar uw eigen huis, begeleiden we u bij het vinden van een passende nieuwe woonplek.

Meer informatie over het wat en hoe op de revalidatieafdeling vindt u op Heymanscentrum revalidatie

Mening van cliënten

Dignis hecht veel waarde aan de mening van cliënten. Na afloop van het verblijf op de revalidatieafdeling vragen we naar hun bevindingen. In een afsluitend gesprek stellen we de volgende vragen:

  • Heeft u het gevoel dat u voldoende informatie heeft gekregen?
  • Heeft u het gevoel dat er voldoende naar u is geluisterd?
  • Hoe beoordeelt u de overgang van het ziekenhuis naar de revalidatieafdeling en van daaruit naar huis?

De resultaten verwerken we in een scorelijst. Met de verbeterpunten uit het onderzoek gaan we aan het werk.

Meer informatie

Voor revalidatie heeft u een verwijzing van een arts of medisch specialist nodig. Uw arts kan u hierover informeren.

Revalidatie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kan de hoogte van deze vergoeding verschillen en is er een eigen risico van toepassing. Uw verzekeraar kan u hier informatie over verstrekken.

Hulpmiddelen of aanpassingen die thuis nodig zijn na uw revalidatie worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente. Het gemeentelijk zorgloket kan meer informatie geven. Soms kunt u een vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden kunt u lezen welke middelen hiervoor in aanmerking komen. Onze medewerkers adviseren u ook graag.

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Woonzorgbemiddeling .
Voor meer informatie over revalidatie na een CVA kunt u contact opnemen met de afdeling, telefoon (050) 521 4999, e-mail damsterdiepwz@lentis.nl
Informatie over de afdeling dubbelzorg revalidatie kunt u ook krijgen via de afdeling, telefoon (050) 521 4999 of 5207522.

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis