Activiteit spelletjes

Dagbesteding

Lijkt het u leuk om anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen? Dan is de dagbesteding van Dignis iets voor u. Op diverse plekken in de stad Groningen en in Annen, Norg en Zuidlaren bent u welkom om mee te doen. Dagbesteding kan u ook helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Voor wie is de dagbesteding?

Dagbesteding is voor mensen, die zelfstandig wonen. U wilt graag uw dag op een prettige en zinvolle manier invullen. Alleen lukt dat niet zo goed meer. De oorzaak kan zijn het ouder worden,  (beginnende) geheugenproblemen of andere problemen.
De dagbesteding helpt mee om de zelfstandigheid te behouden en actief bezig te blijven.
De leeftijd varieert van (jong) volwassenen tot senioren op hoge leeftijd.

Partners, mantelzorgers en andere naasten zijn ook welkom.

Dignis heeft dagbesteding speciaal voor mensen die een beroerte hebben gehad en voor doven en slechthorenden.
Bij specifieke – bijvoorbeeld psychische problemen – kunnen we gespecialiseerde ondersteuning geven.

Wat kunt u doen op de dagbesteding?

Er is een gevarieerd programma met activiteiten, die passen bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. U kunt meedoen aan het groepsprogramma, maar er is ook voldoende gelegenheid om met een eigen hobby bezig te zijn. De sfeer is ontspannen en huiselijk. We drinken samen koffie en thee en eten ’s middags met elkaar. Als u ondersteuning nodig heeft om meer structuur in uw dag te krijgen, kunnen we u daarbij helpen.
Deelnemers aan de dagbesteding kunnen gebruik maken van de voorzieningen in het woonservicecentrum in de buurt.

Mantelzorgers

Voor de mantelzorgers is er altijd een luisterend oor en een kopje koffie. Als uw naaste meedoet met de dagbesteding heeft u een moment voor uzelf. Als u zelf begeleiding nodig heeft, kijken we hoe dat geregeld kan worden. Het is mogelijk om mee te doen met de activiteiten.

Begeleiding

Op de dagbesteding is professionele begeleiding aanwezig. Vrijwilligers helpen bij de activiteiten. We werken samen met de behandelaren van de woonservicecentra, zoals fysiotherapeuten en psychologen. Als het nodig is, kunnen we medewerkers van bijvoorbeeld team290 en Lentis Ouderenpsychiatrie inschakelen.

Alzheimer Café

Het Ontmoetingscentrum Paddepoel is één van de organisatoren van het Alzheimer Café Groningen. We doen ook mee aan het Alzheimer Café in Zuidlaren. Iedere maand (behalve in de zomer) zijn er interessante themabijeenkomsten en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Iedereen die geïnteresseerd is in de ziekte dementie is welkom. Meer informatie vindt u op de website van Alzheimer Nederland

Meer informatie en locaties

Locaties

Dignis heeft centra voor dagbesteding voor diverse doelgroepen
Senioren:
Paddepoel – Groningen –  Huiskamer

Ouderen met beginnende dementie:
Vinkhuizen – Groningen – Goudvink
Annen -’t Holthuys
Norg – Wiekslag

Ouderen met (beginnende) dementie of psychische problemen:
Hoogkerk – Groningen – Ontmoetingscentrum
Paddepoel – Groningen – Ontmoetingscentrum
Wijert en Corpus den Hoorn – Groningen – Kombuis 
Zuidlaren – Drenthe – De Horst

Doven en slechthorenden met (beginnende) dementie:
Paddepoel – Groningen – dovengroep 

Voor Indische en Molukse ouderen:
Vinkhuizen – Groningen – Senang Bersama

Mensen met psychische en/of gedragsproblemen of dementie:
Paddepoel – Groningen – Keerkring
Jongere mensen met dementie zijn ook welkom in de Keerkring

Dagbesteding Ouderenpsychiatrie:
Indische Buurt – Groningen  – Hamrikheem
Wijert en Corpus den Hoorn – Groningen – Anker

Mensen met gevolgen van beroerte en/of andere lichamelijke ziekte:
Wijert en Corpus den Hoorn – Groningen – Roer

Informatie

Wilt u meer informatie of wilt u eens langskomen om kennis te maken? Neemt u dan contact op met één van onze locaties. U bent van harte welkom.

Aanmelden en kosten

Om gebruik te maken van de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de Gemeente (WMO). Een indicatie kunt u aanvragen bij het zorgloket van de gemeente. Uw huisarts, wijkverpleegkundige of de medewerker van team290 kan de indicatie ook voor u aanvragen. Verwijzers vinden hier meer informatie.

De kosten worden voor een groot deel vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. De kosten voor vervoer met de (rolstoel) taxibus worden (voor een deel) vergoed als u daarvoor een indicatie heeft.  Voor bijzondere uitgaven zoals een aantal activiteiten en uitstapjes vragen we een kleine bijdrage.

#

180306-Dignis-177-2.jpg Bonkelaar

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis