tijdelijk verblijf bordje welkom

Tijdelijk verblijf en logeren

Heeft u tijdelijk meer verzorging nodig, die u in uw thuissituatie niet kunt krijgen? Dignis biedt professionele zorg en begeleiding. Familieleden en naasten kunnen ook bij ons logeren.

Is tijdelijk verblijf geschikt voor u?

Er kunnen diverse redenen zijn waardoor u tijdelijk niet meer thuis kunt wonen, zoals:

 • u heeft het nodig om te herstellen na een ziekenhuisopname of operatie
 • u heeft het nodig om aan te sterken na een ziekte
 • u bent gevallen en heeft plotseling extra hulp of verzorging nodig
 • u heeft iets meegemaakt, waardoor u extra ondersteuning nodig heeft
 • u wilt uw partner of mantelzorger verlichten.

In deze situaties kunt u terecht in één van de Dignis locaties. U krijgt dan tijdelijk zorg en begeleiding.

Revalidatie is tijdelijk verblijf met intensieve behandeling. U heeft bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie gehad of een beroerte. Na het ziekenhuis kunt u niet direct naar huis. U heeft intensieve behandeling en begeleiding nodig. Meer informatie vindt u bij revalidatie.

We bieden ook kortdurend verblijf  aan. U logeert één of een paar dagen in één van onze huizen. Deze vorm is vooral bedoeld om de mantelzorger te ondersteunen en te ontlasten.

Een bijzondere vorm van tijdelijk verblijf is de zorg voor mensen in de laatste levensfase.

Wat is tijdelijk verblijf?

U krijgt de ondersteuning die nodig is om te herstellen. We sluiten aan bij wat u belangrijk vindt en we bekijken samen wat u nodig heeft om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Onze eigen medewerkers geven de zorg en begeleiding. Uw partner, mantelzorger en naaste omgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

U verblijft in een gemeubileerd appartement in één van onze verpleeghuizen of verzorgingshuizen. U kunt gebruik maken van de faciliteiten, zoals de winkel en het restaurant. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma, waaraan u kunt meedoen. Het aanbod kan per locatie verschillen.

Een tijdelijk verblijf kan enkele dagen tot zes weken duren. Deze periode kan indien nodig verlengd worden tot maximaal drie maanden.

We begeleiden u ook als vervolgzorg nodig is. Dat kan aanvullende zorg thuis zijn. Als u niet kunt terugkeren naar uw eigen huis is een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis nodig. We ondersteunen u hierin om een goede woonplek te vinden en de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie en locaties

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de locaties of met onze afdeling Woonzorgbemiddeling. U bent van harte welkom.

Dignis biedt tijdelijk verblijf in:

* Groningen

 • Bernlef (Paddepoel), telefoon (050) 575 22 22, e-mail bernlefreceptie@lentis.nl
 • ’t Blauwbörgje (Paddepoel), telefoon (050) 547 49 40, e-mail: bbreceptie@lentis.nl
 • Gabriël (Hoogkerk), telefoon (050) 55 61 650, e-mail zorgposthoogkerk@lentis.nl
 • Heymanscentrum (Groningen-Zuid), telefoon (050) 521 49 99, e-mail heymanscentrumrec@lentis.nl
 • Veldspaat (Vinkhuizen), telefoon (050) 574 51 00 , e-mail veldspaatinfo@lentis.nl

* Drenthe

 • De Duinstee (Eelde), telefoon (050) 30 99 111, e-mail: duinstee@lentis.nl
 • De Enk (Zuidlaren), telefoon (050) 409 77 77, e-mail: enk@lentis.nl
 • De Wiekslag (Norg), telefoon (0592) 61 21 43, e-mail wiekslag@lentis.nl
 • ’t Holthuys (Annen), telefoon (0592) 53 09 99, e-mail holthuyszorgthuis@lentis.nl

Aanmelden en kosten

Aanmelden

Voor tijdelijk verblijf is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw behandelaar of contactpersoon in het ziekenhuis kan u helpen met de aanvraag.
Heeft u vragen over aanmelding of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Woonzorgbemiddeling.

Kosten

Een groot deel van de kosten wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de bijdrage.
U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.
Op de pagina Tarieven en vergoedingen vindt u meer informatie.

Logeren bij Dignis

Woont uw familielid, partner, vriend of vriendin in een van onze huizen? Dan kunt u blijven logeren. Op sommige locaties hebben we een of enkele logeerkamers. U betaalt daarvoor 40 euro per nacht, inclusief ontbijt. In de grotere appartementen is het mogelijk een bed bij te plaatsen. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als u wilt blijven eten, dan serveren we tegen een vergoeding een warme maaltijd. In het Heymanscentrum, de Veldspaat en Gabriël kunt u ook in het restaurant eten.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis