Verwijzen

Voor alle zorg die Dignis levert, is een indicatie van het CIZ vereist. Voor huishoudelijke zorg en dagbesteding is een indicatie van de gemeente (WMO) nodig. De afdeling Woonzorgbemiddeling en de medewerkers op locatie kunnen de cliënt en familie ook adviseren over de aanvraag van een indicatie.

Cliënten met een PGB kunnen ook bij ons terecht.

Dienstverlening in vogelvlucht

Dienstverlening in vogelvlucht

Dignis biedt wonen, zorg, welzijn en behandeling aan mensen met problemen door leeftijd, geheugenverlies, overig niet aangeboren hersenletsel en psychische problemen. We leveren de diensten vooral aan ouderen, maar ook aan volwassenen. We doen dat in de thuissituatie (Zorg Thuis en Zorg Thuis+) en in circa 15 locaties in de stad Groningen en Noord-Drenthe: verzorgingshuizen en verpleeghuizen. In de verpleeghuizen is de setting kleinschalig.

Daarnaast hebben we centra voor dagbehandeling, waarvan enkele voor speciale doelgroepen: jongeren met dementie, doven en slechthorenden en psychiatrische patiënten.

Ook voor revalidatie kunnen cliënten bij Dignis terecht. Eén van de afdelingen heeft dubbelzorg (observatie en screening). In één van de locaties is een hospice gevestigd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de locaties of de afdeling Woonzorgbemiddeling

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis