Verwijzers

Verwijzers

Of het nu gaat om een passende woonsituatie, gespecialiseerde thuiszorg, dagbesteding, revalidatie of intensieve dementiezorg. De mensen van Dignis leveren een professionele bijdrage aan het leven van mensen die langdurig of tijdelijk zijn aangewezen op zorg. Graag denken we mee en zoeken samen naar de juiste begeleiding en behandeling.

Diensten van Dignis

Dignis biedt zorg, begeleiding, behandeling en welzijn aan mensen met problemen door het ouder worden, geheugenverlies, overig niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen. We doen dat in de thuissituatie en in circa 15 intramurale locaties in de stad Groningen en Noord-Drenthe. In de verpleeghuizen is de setting kleinschalig.

Daarnaast hebben we centra voor dagbesteding, waarvan enkele voor speciale doelgroepen:  doven en slechthorenden, mensen met een specifieke levenswijze en / of jongeren en psychiatrische patiënten.
We zijn gespecialiseerd in revalidatie na een CVA en dubbelzorg revalidatie.
Eén van de locaties heeft een Hospice.

Wij leveren zorg in natura en aan cliënten met een PGB. Met zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten.

Ga naar alle diensten van Dignis

Medische Dienst

De Medische Dienst bestaat uit een team van deskundigen dat multidisciplinaire zorg geeft aan cliënten in verpleeghuizen en woonzorgcentra. We zijn gespecialiseerd in de complexe (ouderen)zorg, ook bij revalidatie na een CVA of aan jongere mensen met dementie.

Behandelaren van Dignis stemmen de behandelingen op elkaar af. Ze zijn onderdeel van de Medische Dienst Lentis en onderhouden contacten met andere disciplines.

1e lijns behandeling

Voor cliënten die eerstelijnsbehandeling in de thuissituatie nodig hebben, werken we samen met Novicare. Behandelaren van Novicare zijn gespecialiseerd in behandeling van mensen met chronische en/of meerdere aandoeningen zoals bijvoorbeeld dementie, COPD, reuma en Parkinson. Ook behandelen ze bij revalidatie. Zijn meerdere behandelaren betrokken bij één cliënt, dan vindt overleg en afstemming plaats. Novicare werkt bij de cliënten thuis en zo nodig in het Heymanscentrum. De organisatie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Aanmelden en meer informatie

De huisarts of specialist kan cliënten aanmelden bij Dignis. Cliënten kunnen zich ook zelf aanmelden, er is dan een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.
Aanmelden gaat via de afdeling Woonzorgbemiddeling
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met deze afdeling.

Informatie over wachttijden vindt u hier

Wilt u verwijzen naar de Ouderenpsychiatrie van Dignis, dan kunt u terecht op de website van Lentis Ouderenpsychiatrie voor meer informatie.

Team290 is gespecialiseerd in de begeleiding van thuiswonende cliënten met dementie en hun mantelzorgers.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis