Gabriël Woonzorgcentrum

Gabriël Woonzorgcentrum

Op een mooie plek in Hoogkerk-Zuid staat het Gabriël Woonzorgcentrum. Het is een gastvrije en levendige locatie en het is er goed wonen. Het sfeervolle restaurant en de keuken zijn in de wijde omgeving bekend.

Wonen in Gabriël Woonzorgcentrum

De appartementen zijn ruim opgezet. U woont hier comfortabel en veilig. Het gebouw is overal goed toegankelijk.

Woonvormen

De volgende woonvormen zijn mogelijk:

* Zelfstandig wonen met zorg in de buurt

Er zijn 52 appartementen, die bestaan uit een woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer en balkon. Ruim genoeg om ook door twee personen te worden bewoond. U heeft weinig of geen hulp nodig, maar vindt het wel prettig om de zorg dichtbij te hebben. Als het nodig is, kunnen de medewerkers van Zorg Thuis die hulp geven.

* Zorgappartementen

De 28 appartementen zijn geschikt voor senioren die meer zorg nodig hebben, maar toch zoveel mogelijk zelfstandig willen wonen. De persoonlijke zorg is 24 uur per dag binnen handbereik. Ook helpen we bij het huishouden en ondersteunen u bij het gebruik van medicijnen. Ook deze appartementen zijn geschikt voor (echt)paren.

* Beschermd wonen

Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen door dementie of psychische problemen. Er zijn twee woningen ieder voor zeven bewoners. Ze hebben een eigen zit-slaapkamer en badkamer. Iedere woning heeft een gezamenlijke huiskamer, eetkamer en keuken. U woont in een huiselijke omgeving en doet zoveel mogelijk mee aan de dagelijkse bezigheden. Een klein team zorgt voor de begeleiding. De zorg stemmen we af op de persoonlijke wensen en behoeften. Familie en naasten zijn welkom, ook om mee te doen aan het huiselijke leven.
In afwachting van het advies van de cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben we voorlopig een opnamestop voor nieuwe bewoners. De directie heeft het voornemen de twee woningen te sluiten.

* Kortdurend verblijf

Een paar appartementen zijn bestemd voor kortdurend verblijf. Hier kunt u tijdelijke zorg krijgen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of operatie. Of als u op de wachtlijst staat voor een appartement in een woonzorgcentrum.

Activiteiten en voorzieningen

Activiteiten

Mensen ontmoeten elkaar bij de activiteiten. Een commissie zorgt voor het programma, dat bestaat uit gezellige bijeenkomsten, informatieve cursussen en interessante uitstapjes. Wensen en ideeën van deelnemers zijn welkom. In het woonzorgcentrum is de historische vereniging Hoogkerk actief.

Voorzieningen

In Gabriël Woonzorgcentrum vindt u veel voorzieningen, zoals de kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste. In de winkel kunt u de dagelijkse boodschappen doen. Er zijn gezellige ruimtes te huur, gasten kunnen blijven logeren, boeken zijn te leen in de bibliotheek en de was kunt u door de wasserij laten ophalen. Ook heeft de fysiotherapeut een behandelruimte.
De medewerkers van Zorg Thuis+ geven deskundige hulp bij psychische problemen en bij dementie.

Familienet

Familieleden van bewoners van het woonzorgcentrum kunnen gebruik maken van het Familienet, een combinatie van e-mail en social media. De medewerkers vullen de pagina van de bewoner met berichten en informatie. De familie kan daarop reageren met vragen of opmerkingen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een eenvoudige agenda en worden er foto’s van activiteiten gepubliceerd. De familieleden zijn enthousiast, ze voelen zich meer betrokken bij de zorg en het wel en wee van hun naaste. De medewerkers waarderen ook het gebruik van Familienet.
De persoonlijke pagina is alleen te openen door de familie die daarvoor een inlogcode heeft. Het gebruik van Familienet is eenvoudig, ook voor mensen met geen of weinig ervaring in computergebruik. Deelname is gratis.
Familienet is geen vervanging van de persoonlijke contacten. Gesprekken met familie en bewoner blijven plaatsvinden en ook is er telefonisch contact.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Veenstra, managementassistent, e-mail s.veenstra@lentis.nl. Zij is ook te bereiken via de receptie, telefoon (050) 547 49 40.
Voor het gebruik van Familienet kunt u ook kijken op de website www.hetfamilienet.nl

Het restaurant

Restaurant

Het restaurant is een trefpunt voor bewoners van Gabriël en uit de wijk. De chef kok maakt van ieder maaltijd iets bijzonders. Er is keuze uit diverse voor-, hoofd- en nagerechten. U kunt in het restaurant ook gezellig een kopje koffie of thee drinken, alleen, met uw bezoek of met buurtbewoners.

De Gemeente Groningen heeft een regeling voor tegemoetkoming in de kosten van maaltijden. De regeling is bedoeld voor mensen met een lager inkomen.
Op de website wijkrestaurants Lentis vindt u alle informatie, de menu’s en openingstijden.

Dagbesteding in Gabriël

De dagbesteding in het Ontmoetingscentrum is een goede plek voor mensen die wat ouder en vergeetachtiger worden. U krijgt ondersteuning bij uw daginvulling en onderneemt samen met andere bezoekers gezellige dingen.

Cliëntenraad van Gabriël Woonzorgcentrum

Gabriël Woonzorgcentrum heeft samen met ’t Blauwbörgje een cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners behartigt. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding. Dignis is hier blij mee, want we hechten veel belang aan de mening en adviezen van de cliënten en hun naasten.

Uw mening telt

De cliëntenraad hoopt ook op inbreng van familie en naasten. Zijn er zaken die betrekking hebben op meerdere bewoners en die u graag onder de aandacht wilt brengen of waar u opmerkingen over heeft? Heeft u suggesties? Laat het de cliëntenraad per e-mail weten via bbreceptie@lentis.nl of neem telefonisch contact op met een van de leden via 050 5474940. Indien gewenst wordt u verzoek/vraag/suggestie vertrouwelijk behandeld.

Algemene informatie over het werk van de cliëntenraad vindt u hier

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden

Mensen die zelfstandig wonen huren een appartement van Wierden en Borgen. Meer informatie vindt u op de website

Voor een zorgappartement, beschermd wonen en kortdurend verblijf heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor ‘zorg met verblijf en behandeling’. Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts kan ook helpen met de aanvraag.
Informatie over prijzen, eigen bijdrage, verzekeringen en dergelijke vindt u bij Tarieven en vergoedingen

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Informatie over wachttijden vindt u hier 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

De medewerkers van de afdelingen voor Beschermd Wonen zijn telefonisch bereikbaar via (050) 5561620. De zorgpost van Zorg Thuis is te bereiken via (050) 5561650.

Klanttevredenheid

Dignis onderzoekt iedere twee jaar hoe tevreden de cliënten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg en dienstverlening. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Er worden vragen gesteld over de leefomgeving, zorgverleners, activiteiten, veiligheid en sfeer.

In 2014 is het tweejaarlijkse onderzoek uitgevoerd. De resultaten waren voor een groot deel goed. Daarnaast zijn er verbeterpunten. De locatieleiding stelt in overleg met de cliëntenraad een verbeterplan op. De voortgang wordt regelmatig besproken.

Samenvatting van het rapport klanttevredenheid 2014

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis