De Wiekslag woonservicecentrum

De Wiekslag woonservicecentrum

In de Wiekslag woont u met plezier, comfortabel en in een veilige omgeving. Het is het huis van het gemoedelijke dorp Norg.

Wonen in de Wiekslag

Verzorgd wonen

De appartementen hebben een oppervlakte van 27 m2 en bestaan uit een woonkamer met open keuken en open slaapkamer en een badkamer. De woningen zijn op de begane grond en eerste etage en ook geschikt voor bewoning door (echt)paren.
U huurt een appartement van Dignis en kunt gebruik maken van alle voorzieningen. Als er zorg nodig is, kan het thuiszorgteam van de Wiekslag die geven.
Meer informatie vindt u op de pagina Verzorgd Wonen

Verzorgingshuis

Wonen in het verzorgingshuis betekent dat u zelfstandig woont en van ons de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Ook geven we huishoudelijke hulp en medische zorg.

Kortdurend verblijf

Als u tijdelijk zorg nodig heeft na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, kunt u verblijven in een van de appartementen voor kortdurend verblijf. De kamers zijn modern en comfortabel ingericht en u krijgt de verzorging en verpleging die u nodig heeft. U kunt ook gebruik maken van deze voorziening om bij ons te logeren. Als uw partner op vakantie gaat of even ontlast moet worden van de dagelijkse zorg. Meer informatie over deze zorgvorm vindt u hier.

 

Activiteiten en voorzieningen in de Wiekslag

 Activiteiten

De Wiekslag is het huis van het dorp. Iedereen kan meedoen aan de activiteiten. Er is een gevarieerd aanbod zoals gymnastiek, spelletjesmiddagen en creatieve activiteiten. Regelmatig zijn er kerkdiensten in het huis. Heeft u een idee om iets te organiseren? We horen het graag.

Bewoners uit het huis en de wijk ontmoeten elkaar bij een kopje koffie of thee. Die staan iedere morgen klaar in de recreatiezaal. ’s Middags wordt hier de warme maaltijd geserveerd. Voor bewoners uit het huis en het dorp. Het eten kunnen we ook bezorgen in het appartement of bij u thuis in Norg en omgeving.

Tuin en buitengebeuren

De Wiekslag doet mee aan het project ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ van het IVN. De tuin wordt in de komende jaren nog mooier. Bewoners en hun familie kunnen een wandelingetje maken door de belevenistuin en op een bankje zitten om te genieten van de bloeiende planten. Vrijwilligers, familie en medewerkers doen mee om de buitenomgeving aantrekkelijk te maken.

Voorzieningen

In de Wiekslag zijn veel voorzieningen. In de hal vindt u de winkel voor de dagelijkse boodschappen en de kapsalon. U kunt gebruik maken van de bibliotheek, een gezellige ruimte huren voor bijzondere gelegenheden, de was laten doen door de wasserij en de technische dienst inschakelen voor kleine klusjes.

Dagbesteding in de Wiekslag

Heeft u ondersteuning nodig om op een prettige manier uw dag door te brengen? Vindt u het leuk om andere mensen te ontmoeten? Dan is de dagbesteding iets voor u. U kunt meedoen aan de activiteiten die we organiseren. En er is alle tijd om gezellig bij te praten, een spelletje te doen of de krant te lezen. Bezoekers komen uit de Wiekslag, het dorp en de omgeving. De mantelzorger is ook welkom.

Algemene informatie over dagbesteding vindt u hier

 

Appartementen te huur

Voor mensen die zelfstandig willen wonen in een prettige en veilige omgeving hebben we regelmatig appartementen te huur.
De appartementen hebben een oppervlakte van 27 m2 en bestaan uit een woonkamer met open keuken en open slaapkamer en een badkamer. De woningen zijn op de begane grond en eerste etage en ook geschikt voor bewoning door (echt)paren.
De kale huurprijs is vanaf € 440 per maand. Huurtoeslag is mogelijk, afhankelijk van het inkomen. Voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

Cliëntenraad

De Wiekslag heeft een cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners behartigt. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding. Dignis is hier blij mee, want we hechten veel belang aan de mening en adviezen van de cliënten en hun naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, bereikbaar via de receptie van de Wiekslag, telefoon (0592) 612143, e-mail wiekslag@lentis.nl

Meer informatie over het werk van cliëntenraden vindt u hier

Aanmelden en meer informatie

Om in een verzorgingshuis te wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor ‘zorg met verblijf en behandeling’. Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts kan ook helpen met de aanvraag.

Informatie over prijzen, eigen bijdrage, verzekeringen en dergelijke vindt u bij Tarieven en vergoedingen

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Informatie over wachttijden vindt u hier

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie over het huren van een appartement? We laten u graag zien hoe het is om te wonen in de Wiekslag. U kunt contact opnemen met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

Klanttevredenheid

Dignis onderzoekt iedere twee jaar hoe tevreden de cliënten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg en dienstverlening. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Er worden vragen gesteld over de leefomgeving, zorgverleners, activiteiten, veiligheid en sfeer.

In 2014 is het tweejaarlijkse onderzoek uitgevoerd. De resultaten waren voor een groot deel goed. Daarnaast zijn er verbeterpunten. De locatieleiding stelt in overleg met de cliëntenraad een verbeterplan op. De voortgang wordt regelmatig besproken.

Samenvatting van het rapport klanttevredenheid 2014

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis