Hamrikheem

Verzorgingshuis Hamrikheem

In het Hamrikheem wonen vooral mensen met langdurige psychiatrische beperkingen. Zij wonen zo zelfstandig mogelijk met de zorg dichtbij.

Wonen in het Hamrikheem

Het Hamrikheem is een locatie van de Ouderenpsychiatrie van Lentis. Meer informatie over deze woonvorm vindt u ook op de website van Lentis.

Naast het Hamrikheem staat het appartementengebouw, waar Woonzorg woningen verhuurt. Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het Hamrikheem. Onze medewerkers kunnen de zorg thuis  geven. Het thuiszorgteam is er ook voor mensen die zelfstandig wonen in hun eigen huis in de Indische Buurt en de Hoogte. De medewerkers zijn gespecialiseerd in de ondersteuning bij vergeetachtigheid of psychische problemen. Meer informatie over deze hulp vindt u bij Zorg Thuis+

In het Hamrikheem wonen nog enkele senioren met een indicatie voor verzorging. Nieuwe bewoners voor deze zorgvorm kunnen niet meer in het Hamrikheem wonen, ze zijn welkom in één van de andere huizen van Dignis.

Dagbesteding in het Hamrikheem

De Dagbesteding Ouderenpsychiatrie (DOP) is voor ouderen met psychische problemen, die daarvoor begeleiding nodig hebben. Zij wonen in het Hamrikheem of in hun eigen huis. Mantelzorger en familie zijn ook welkom.

Bij DOP kunt u op een gezellige en zinvolle manier uw dag doorbrengen. Daarnaast kunt u meedoen aan de activiteiten die in het Hamrikheem worden georganiseerd. Ook is er volop gelegenheid om met uw eigen hobby bezig te zijn. Het gaat erom, dat u het prettig vindt. Professionele medewerkers en vrijwilligers begeleiden de activiteiten.

Huis van de wijk

Het Hamrikheem is een huis van de wijk waar iedereen uit de buurt welkom is. U kunt er een kopje koffie drinken en een praatje maken. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma, waaraan u kunt meedoen. In het restaurant kunt u voor een redelijke prijs eten. Heeft u een verjaardag te vieren of wilt u een bijeenkomst organiseren? In het Hamrikheem kunt u ruimtes huren inclusief de catering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het afdelingshoofd of met de afdeling Woonzorgbemiddeling, telefoon (050) 5214701/5214731, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur – 16.30 uur.

Klanttevredenheid in het verzorgingshuis

Dignis onderzoekt iedere twee jaar hoe tevreden de cliënten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg en dienstverlening. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Er worden vragen gesteld over de leefomgeving, zorgverleners, activiteiten, veiligheid en sfeer.

In 2014 is het tweejaarlijkse onderzoek uitgevoerd. De resultaten waren voor een groot deel goed. Daarnaast zijn er verbeterpunten. De locatieleiding stelt in overleg met de cliëntenraad een verbeterplan op. De voortgang wordt regelmatig besproken.

Samenvatting van het rapport klanttevredenheid 2014

Hamrikheem verbeterplan

 

Aanmelden en kosten

Heeft u een psychiatrische beperking en belangstelling om in het Hamrikheem te wonen? Kijkt u dan op de website van Lentis

Dagbesteding

Wilt u gebruik maken van de dagbesteding en woont u zelfstandig? Dan heeft u een indicatie nodig van de gemeente (WMO). De kosten worden voor een groot deel vergoed. Onze medewerkers kunnen u meer informatie geven.

V erzorgingshuis

Voor het wonen in het verzorgingshuis worden geen nieuwe cliënten opgenomen. U bent van harte welkom bij de andere locaties van Dignis. De afdeling Woonzorgbemiddeling kan u meer informatie geven, telefoon (050) 5214701/5214731, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur – 16.30 uur.

 

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis