HC revalidatie medewerker en client oefenen

Heymanscentrum revalidatie

Het Heymanscentrum heeft een speciale afdeling voor revalidatie. Na de ziekenhuisopname kunt u hier terecht om te herstellen. We zijn gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte en bij een combinatie van lichamelijke en psychische problemen.

Voor wie is de revalidatieafdeling?

  • U heeft een beroerte gehad, maar bent nog niet zo ver dat u naar huis kunt. U heeft begeleiding en behandeling nodig op een revalidatieafdeling.
  • U heeft een operatie ondergaan aan uw heup- of kniegewricht. Het is niet nodig om langer in het ziekenhuis te blijven, maar u heeft een plek nodig om te revalideren.
  • U heeft een ongeluk gehad en heeft tijdelijk meer zorg en begeleiding nodig dan thuis mogelijk is.

Gespecialiseerde afdeling

Op de afdeling Dubbelzorg Revalidatie verblijven mensen met ernstige lichamelijke en psychische problemen door geheugenverlies of ernstige verwardheid.

De revalidatieafdelingen bevinden zich in het Heymanscentrum.

Wat en hoe op de revalidatieafdeling

Het doel van de revalidatie is dat u zoveel mogelijk kunt herstellen en weer zelfstandig kunt leven. U leert ook omgaan met mogelijke gevolgen van de ziekte of het ongeluk.

Behandeling op maat

U krijgt de behandeling en begeleiding die bij uw situatie past. Het kan gaan om het opnieuw leren lopen, praten en het verrichten van alledaagse handelingen, zoals aankleden en eten. Het oefenen gebeurt individueel en in groepstherapie. Er is veel aandacht voor wat u en uw naasten is overkomen en de verwerking daarvan.

Professionele ondersteuning

Revalidatie vraagt veel van uw inzet. Het gaat de hele dag door, ook buiten de therapieruimte. Een professioneel team van behandelaren ondersteunt u daarbij. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, verpleegkundige, neuropsycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en activiteitenbegeleider.
We werken nauw samen met het Martini Ziekenhuis, UMCG en thuiszorgorganisaties.

Naasten zijn belangrijk

Mantelzorger en andere naasten spelen een belangrijke rol bij het herstel. Wij vragen daaraan actief bij te dragen. Zij zijn aanwezig bij de fysiotherapie en andere therapie-uren en helpen mee bij het oefenen op de afdeling. U kunt ook denken aan wandelen, meehelpen bij de maaltijden en andere activiteiten. Zo leren ze u goed te ondersteunen bij de alledaagse handelingen en als u weer thuis bent. U beheert samen met de mantelzorger en de medewerkers de agenda voor uw afspraken.

Opname- en bezoektijden

Patiënten worden zoveel mogelijk voor 11.00 uur opgenomen. In bijzondere situaties kunnen we hiervan – in overleg – afwijken.
Tijdens therapietijden kunnen patiënten geen bezoek ontvangen. De eet- en rusttijden zijn van 11.30 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 19.30 uur. Wij verzoeken u daarmee rekening te houden. Buiten deze uren bent u natuurlijk welkom.

Huisregels

Voor een zo prettig mogelijk verblijf hebben we een aantal huisregels opgesteld.

 

Naar huis en dan?

Cliënten verblijven meestal één tot drie maanden op de revalidatieafdeling. Als uw situatie het toelaat, gaat u naar huis. Als er thuis zorg nodig is, vragen we dat voor u aan. Ook adviseren we over aanpassingen in huis. Dagbesteding kan een goede vorm zijn om te blijven oefenen.

Als u na de revalidatieperiode niet terug kunt naar uw eigen huis, begeleiden we u naar een passende woonplek. Het leiden van een zo prettig mogelijk leven staat dan centraal.

Tevreden cliënten

We willen graag goede zorg en behandeling geven. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Aan cliënten die na hun verblijf naar huis teruggaan verzoeken wij een vragenlijst in te vullen. Met de resultaten kunnen wij de zorg nog beter afstemmen op de cliënt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd op onze website gepubliceerd.

Meer informatie

Kosten

Revalidatie wordt vergoed uit de zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven. U kunt ook kijken op de pagina revalidatie.

Verwijzing

De behandelaar (in het ziekenhuis) kan u verwijzen naar de revalidatieafdeling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina over revalidatie. Daar vindt u ook een filmpje over de afdeling. Of neem contact op met de afdeling Woonzorgbemiddeling van Dignis.

Voor meer informatie over revalidatie na een CVA kunt u contact opnemen met de afdeling, telefoon (050) 521 4999, damsterdiepwz@lentis.nl

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis