dewiekslag

Omloop kleinschalig wonen

In De Omloop wonen mensen ‘zo thuis mogelijk’. Het kleinschalige verpleeghuis behoort bij het woonzorgcentrum De Wiekslag.

Wonen in De Omloop

In De Omloop wonen oudere mensen met dementie. Ze hebben intensieve verzorging en verpleging nodig en kunnen niet meer zelfstandig wonen. In De Omloop wonen ze vertrouwd en veilig. Er is een huiselijke en gezellige sfeer en veel aandacht voor de eigen leefstijl van de bewoners. Zij wonen in wat we noemen een kleinschalige woonvorm

De 25 éénpersoonskamers hebben een eigen badkamer, zijn comfortabel en goed toegankelijk. Het dagelijkse leven speelt zich af in de drie gezamenlijke huiskamers. Hier vinden de activiteiten plaats, drinken bewoners, bezoekers en medewerkers koffie en eten met elkaar. Aan de huiskamers grenst de tuin met terras. Er is veel aandacht voor het buiten zijn, bewegen en actief meedoen met buiten- en binnengebeuren. In samenwerking met het IVN richten we de tuin nog mooier in.

Zorg in De Omloop

In De Omloop kunt u leven zoals u dat wilt. U krijgt de zorg die bij u past en die u nodig heeft. Het gaat erom dat u zich thuis voelt. Het team bestaat uit verzorgenden, helpenden, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en andere behandelaren.

Familie en naasten spelen een belangrijke rol. We vinden het fijn als ze samen met ons ervoor zorgen dat u prettig kunt leven.

Activiteiten en voorzieningen in De Omloop

Activiteiten

Bewoners doen zoveel als mogelijk en wenselijk mee aan de huishoudelijke bezigheden. Samen een spelletje doen, tv kijken, de krant lezen en bezoek ontvangen behoren tot de dagelijkse activiteiten. U bent ook welkom bij de groepsactiviteiten in De Wiekslag. Peuters komen regelmatig op bezoek, de tovertafel is gezellig om bij aan te schuiven en in de tuin is steeds vaker wat te beleven.

Voorzieningen

Bewoners en hun familie kunnen gebruik maken van de voorzieningen in de Wiekslag, waarmee de Omloop is verbonden. In het restaurant kunt u een kopje koffie of thee drinken en er wordt ’s middags een warme maaltijd geserveerd. De winkel en kapper vindt u in de hal. De technische dienst is in huis voor de kleine klusjes. Er zijn ruimtes te huur voor bijzondere gelegenheden en u kunt een uitstapje maken met de Vriendenbus.

Cliëntenraad

De Omloop heeft samen met De Wiekslag een cliëntenraad, die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners behartigt. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding. Dignis is hier blij mee, want we hechten veel belang aan de mening en adviezen van de cliënten en hun naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, bereikbaar via de receptie van de Wiekslag, telefoon (0592) 612143, e-mail wiekslag@lentis.nl

Meer informatie over het werk van de cliëntenraden vindt u hier

Aanmelden en meer informatie

Om in een kleinschalige woonvorm te wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor ‘zorg met verblijf en behandeling’. Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts kan ook helpen met de aanvraag.

Informatie over prijzen, eigen bijdrage, verzekeringen en dergelijke vindt u bij Tarieven en vergoedingen

U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.

Informatie over wachttijden vindt u hier

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met De Omloop of met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

Klanttevredenheid

Dignis onderzoekt iedere twee jaar hoe tevreden de cliënten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg en dienstverlening. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Er worden vragen gesteld over de leefomgeving, zorgverleners, activiteiten, veiligheid en sfeer.

In 2014 is het tweejaarlijkse onderzoek uitgevoerd. De resultaten waren voor een groot deel goed. Daarnaast zijn er verbeterpunten. De locatieleiding stelt in overleg met de cliëntenraad een verbeterplan op. De voortgang wordt regelmatig besproken.

Samenvatting van het rapport klanttevredenheid 2014

 

 

#

Omloop huiskamer

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis