Duinstee kleinschalig wonen

Duinstee kleinschalig wonen

In De Duinstee is het prettig wonen. Het kleinschalige verpleeghuis staat op een mooie plek in Eelde.

Wonen in De Duinstee

In De Duinstee wonen oudere mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. Ze hebben intensieve verzorging en verpleging nodig. Er is veel aandacht voor de eigen leefstijl van de bewoners.

In De Duinstee heerst een huiselijke en gezellige sfeer. Er wonen 24 mensen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met douche en toilet. Er zijn ook nog twee tweepersoonskamers.  U kunt de kamer inrichten zoals u dat graag wilt. Het gebouw is een paar jaar geleden gerenoveerd en ziet er fleurig uit. Alle ruimtes zijn goed toegankelijk. Het leven van alledag vindt plaats in de drie huiskamers. Iedere huiskamer heeft openslaande deuren naar de tuin en het terras.

Familie, vrienden en bekenden zijn welkom, op ieder moment van de dag.

Zorg in De Duinstee

In De Duinstee kunt u leven zoals u dat graag wilt. De zorg stemmen we af op uw persoonlijke behoeften en wensen. We hebben de kwaliteit van leven van de bewoners hoog in het vaandel. Familie en naasten spelen daarbij een belangrijke rol. We vinden het fijn als ze samen met ons ervoor zorgen dat u prettig kunt leven.

U krijgt de zorg die u nodig heeft. Dit varieert van persoonlijke verzorging, zoals het helpen met wassen, aankleden en eten tot intensieve begeleiding. Het professionele team bestaat uit verzorgenden, woonzorgassistenten en verpleegkundigen. Een behandelteam van specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en andere therapeuten is verbonden aan de locatie.

Activiteiten en voorzieningen

Activiteiten

Er zijn gezamenlijke activiteiten in de huiskamer, zoals samen een spelletje doen, tv kijken en de krant lezen. Verspreid over de week vinden groepsactiviteiten plaats, zoals de zangochtend onder begeleiding van een pianist, bewegen voor ouderen en knutselmiddagen. De Duinstee beschikt ook over een duo-fiets waarmee in de directe omgeving mooie ritten zijn te maken. U kunt meedoen aan de activiteiten die u fijn vindt.

Bewoners en medewerkers doen samen de dagelijkse bezigheden zoals koken, de planten verzorgen en opruimen. We kijken naar de dingen die mensen kunnen doen en waaraan ze plezier beleven.

Daarnaast is er ruimte voor eigen hobby’s. De interesses en mogelijkheden van de bewoners staan voorop. Familie wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten of samen met de bewoner iets te ondernemen.

Grijs, Groen en Gelukkig

De Duinstee doet mee aan het project Grijs, Groen & Gelukkig van het IVN. De tuin rondom het huis wordt in de komende jaren nog mooier ingericht. In de belevingstuin kunnen bewoners genieten van de geuren en kleuren van bloemen en planten. De borders zijn ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een ander onderdeel van het project zijn de activiteiten die we buitenshuis organiseren.

Services en dienstverlening

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het huis. De kapper en pedicure komen regelmatig langs. Uitstapjes met de Dignis Vriendenbus behoren ook tot de mogelijkheden.

Cliëntenraad

De Duinstee heeft een cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. De raad denkt mee, praat mee en adviseert over de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer H.J. Wolf, telefoon 050-3092031, e-mail h.j.wolf@icloud.com of de secretaris de heer E. Drost, telefoon 050-4090909, e-mail eefdrost@ziggo.nl

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden

Om in De Duinstee te wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor ‘zorg met verblijf’. Een indicatie kunt u aanvragen met het aanmeldformulier op de website van het CIZ. Uw huisarts kan ook helpen met de aanvraag.
Informatie over prijzen, eigen bijdrage, verzekeringen en dergelijke vindt u bij Tarieven en vergoedingen
U kunt ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) bij ons terecht.
Informatie over wachttijden vindt u hier

 Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met De Duinstee of met de afdeling Woonzorgbemiddeling.
Meer informatie over kleinschalig wonen vindt u hier

Terugbelverzoek buiten kantoortijden

U kunt het onderstaande terugbel verzoek gebruiken om een voorkeur aan te geven voor een tijdstip waarop u terug gebeld wilt worden:

Klanttevredenheid

Dignis onderzoekt iedere twee jaar hoe tevreden de cliënten en hun vertegenwoordigers zijn over de zorg en dienstverlening. Een extern bureau voert het onderzoek uit. Er worden vragen gesteld over de leefomgeving, zorgverleners, activiteiten, veiligheid en sfeer.
In 2014 is het tweejaarlijkse onderzoek uitgevoerd. De resultaten waren voor een groot deel goed. Daarnaast zijn er verbeterpunten. De locatieleiding stelt in overleg met de cliëntenraad een verbeterplan op. De voortgang wordt regelmatig besproken.
Samenvatting van het rapport klanttevredenheid 2014

#
Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis