Heymanscentrum woonzorgcentrum

Heymanscentrum Het Oester

Ouderen met een psychische ziekte kunnen wonen op afdeling de Oester in het Heymanscentrum. Zij wonen hier zelfstandig met begeleiding.

Wonen op het Oester

Op het Oester wonen oudere mensen met een psychische ziekte, ernstige psychische of psychiatrische problemen. In eigen huis wonen lukt daardoor niet meer. U woont hier zo zelfstandig mogelijk en krijgt begeleiding op maat. Ook is er behandeling mogelijk als dat nodig is. De begeleiding geven we groepsgewijs en individueel.

Appartementen

Bewoners hebben een eigen appartement met woon-slaapkamer, een keukenblokje en douche en toilet. U kunt uw kamer inrichten zoals u dat zelf wilt. U kunt vrij gebruik maken van de huiskamer van het Oester. Samen met andere bewoners kunt u activiteiten ondernemen, zoals een spelletje doen, een dvd kijken of meehelpen bij huishoudelijke bezigheden.

Het Oester is een van de afdelingen van het Heymanscentrum in het zuiden van de stad Groningen. Er zijn 24 appartementen die op de vijfde etage liggen.

Zorg en begeleiding

U houdt de regie over uw eigen leven. Wij motiveren u om zoveel mogelijk zelf te doen. Samen bekijken we op welke gebieden u begeleiding nodig heeft en hoeveel.
Op het Oester woont u in een groep in een huiselijke omgeving. Dat geeft gezelligheid en bescherming. Wij stimuleren u om mee te doen aan de activiteiten. Dat heeft bij mensen met psychische problemen meestal een gunstig effect. We kijken wat bij u past en welke mogelijkheden u heeft en we begeleiden u bij de uitvoering ervan.

Familie en naasten

Familie en naasten willen we graag betrekken in de zorg en begeleiding. Dat doen we alleen als u dat wilt. Wij vragen aan nieuwe bewoners een van hun naasten als eerste contactpersoon op te geven.

Het team voor zorg en behandeling

Het team van het Oester bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, woonzorgassistenten en agogisch begeleiders. Voor behandeling zijn de arts, psychiater, verpleegkundig specialist en sociaal verpleegkundigen van Lentis Ouderenpsychiatrie verantwoordelijk. U zorgt er zelf voor dat u een huisarts heeft. Als u behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut nodig heeft, zorgt u daar ook zelf voor. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Activiteiten en voorzieningen

Dagbesteding

Op de begane grond van het Heymanscentrum vindt u dagbesteding Het Anker. Veel bewoners van het Oester doen hieraan mee. Het is een vast onderdeel van het dagritme. Op de dagbesteding ontmoet u leeftijdgenoten en leert u wijkbewoners kennen. Want er komen ook mensen die niet op het Oester wonen. U onderneemt samen activiteiten. Het is ook mogelijk dat u individuele begeleiding krijgt om op een prettige manier uw dag door te brengen. Jaarlijks organiseren medewerkers een korte vakantie, waaraan bewoners en bezoekers kunnen deelnemen.
Vrijwilligers assisteren bij de activiteiten van het Anker.
Meer informatie over de dagbesteding vindt u op de pagina van het Anker

De contactpoli van Lentis Ouderenpsychiatrie organiseert themabijeenkomsten in het Anker, waar u ook aan kunt deelnemen. Meer informatie vindt u hier

Activiteiten in de huiskamer

In de huiskamer drinken we samen koffie en thee en we eten daar ook met elkaar. U kunt ook eten op de dagbesteding het Anker of in het restaurant van het Heymanscentrum. Meer informatie over het restaurant vindt u hier

Activiteiten in het Heymanscentrum

Het Heymanscentrum organiseert activiteiten en evenementen voor bewoners van het huis en de wijk, waar u welkom bent.

Voorzieningen en servicediensten

U kunt gebruik maken van de voorzieningen in het Heymanscentrum, zoals de kapper, het winkeltje en de wekelijkse markt. Rondom het huis zijn mooie tuinen aangelegd. In de buurt vindt u het winkelcentrum en de bushalte is op loopafstand.

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad van het Heymanscentrum vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Ook die van de bewoners van het Oester. Meer informatie over het werk van de cliëntenraad vindt u bij het Heymanscentrum.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden

U heeft een indicatie nodig voor Beschermd Wonen. Uw huisarts of behandelaar kan u verwijzen en u helpen met de aanvraag van de indicatie.

Kosten

Beschermd Wonen is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kosten worden voor een groot deel vergoed. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de bijdrage. Op de website van het CAK vindt u meer informatie.

Als u gebruik maakt van diensten, die niet tot de basiszorg behoren, dan vragen we daarvoor een bijdrage. U kunt dan denken aan het wassen van kleding, bezoek aan de kapper of pedicure en toegangsprijzen voor activiteiten buitenshuis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de teamleider, Marjan Tilman of Marijke Nitters, verpleegkundige, telefoon (050) 521 49 99 (receptie Heymanscentrum). Zij geven u graag een rondleiding om kennis te maken met het Oester.

Voor verwijzers

Verwijzers kunnen contact opnemen met André Visser van van het ambulante team van Lentis Ouderenpsychiatrie, telefoon 06 2570 6094, e-mail ar.visser@lentis.nl

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis