Revalidatieafdeling woonkamer eettafels

Heymanscentrum Dubbelzorg Revalidatie

Als u veel begeleiding nodig heeft tijdens de revalidatie, omdat er ook problemen zijn door geheugenverlies, verwardheid of onrust, kunt u op onze afdeling Dubbelzorg Revalidatie verblijven.

Voor wie is Dubbelzorg Revalidatie?

U heeft een lichamelijke aandoening, zoals een gebroken heup of een beroerte. Tijdens uw ziekte of verblijf in het ziekenhuis komen andere problemen naar voren. Meestal gaat het om onbegrepen gedrag, dat zich uit in verwardheid of onrust. Het is ook mogelijk, dat het leven thuis steeds moeilijker wordt. In ieder geval is er meer onderzoek nodig, omdat het onduidelijk is, wat er aan de hand is. U kunt hiervoor terecht op de afdeling Boterdiep Oost in het Heymanscentrum.
De afdeling is niet geschikt voor mensen, die een behandeling op een psychiatrische afdeling nodig hebben of een specialistische behandeling in een ziekenhuis.

Wat betekent Dubbelzorg Revalidatie?

Eerst ondersteunen we u om weer rust te vinden in het leven. Daarna gaan we de oorzaak van uw problemen onderzoeken. Als dat duidelijk is, maken we een behandelplan en gaan dat uitvoeren. Dit doen we samen met u en uw mantelzorger. De meeste patiënten verblijven tussen de zes weken en drie maanden op de afdeling.

Behandeling op maat

U krijgt een behandeling die past bij uw situatie. We begeleiden u om zo goed mogelijk te herstellen van uw lichamelijke klachten. U gaat oefenen om weer zelfstandig de alledaagse dingen te kunnen doen. U krijgt daarvoor individuele en groepstherapie. Met de activiteiten sluiten we aan op uw persoonlijke mogelijkheden.

Meer dan lichamelijke zorg

Naast de lichamelijke zorg hebben we veel aandacht voor het welzijn van u en uw naasten. We begeleiden u bij de verwerking van wat u meemaakt. Samen gaan we op zoek naar een invulling van uw leven die het beste bij u past. Soms zijn er blijvende beperkingen, waarmee u moet leren omgaan. We kijken ook naar uw thuissituatie. Als u een andere woonomgeving nodig heeft, begeleiden we u daarbij.

Deskundig team

Een team van deskundige en gespecialiseerde medewerkers zorgt voor de begeleiding. De diverse behandelaren, zoals de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en diëtist werken nauw samen.

Naasten zijn belangrijk

Uw mantelzorger, familie en vrienden spelen een belangrijke rol bij uw behandeling en revalidatie en in de periode erna. Wij vragen hen daaraan een actieve bijdrage te leveren. Dit kan op diverse manieren, zoals helpen bij het oefenen en dagelijkse handelingen, samen activiteiten ondernemen en meegaan naar het ziekenhuis.
Als de mantelzorger zelf ondersteuning nodig heeft, dan overleggen we hoe we die kunnen geven.

Opname- en bezoektijden

Patiënten worden zoveel mogelijk voor 11.00 uur opgenomen. In bijzondere situaties kunnen we hiervan – in overleg – afwijken.
Tijdens therapietijden kunnen patiënten geen bezoek ontvangen. De eet- en rusttijden zijn van 11.30 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 19.30 uur. Wij verzoeken u daarmee rekening te houden. Buiten deze uren bent u natuurlijk welkom.

Semi gesloten afdeling

U verblijft op Boterdiep, een van de afdelingen van het Heymanscentrum. U kunt gebruik maken van alle voorzieningen van het huis, zoals het restaurant, de kapper en de tuinen. Boterdiep is een semi-gesloten afdeling. De deuren zijn gesloten als dit nodig is voor de veiligheid van de patiënt.

Aanmelden en kosten

Voor een verblijf op de afdeling Dubbelzorg Revalidatie is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) nodig. De kosten worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet. In sommige situaties is een Zorgzwaartepakket (ZZP) 9B mogelijk. Dan worden de kosten vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt bij beide financieringen een eigen bijdrage.
U kunt tegen vergoeding gebruik maken van extra diensten. Meer informatie vindt u bij Tarieven en vergoedingen.

Uw specialist kan u verwijzen naar de revalidatieafdeling. We informeren u dan graag hoe de aanmelding verder gaat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en geven u graag een rondleiding. U kunt hen telefonisch bereiken, 050 5208661 (tussen 10.00 uur en 15.00 uur). U kunt ook contact opnemen met de afdeling Woonzorgbemiddeling.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis