Bernlef woonservicecentrum Groningen

Dovengroep dagbesteding

De Dovengroep is de dagbesteding voor dove en slechthorende senioren. U vindt de voorziening in woonservicecentrum Bernlef in Groningen

Voor wie is de Dovengroep?

U heeft een gehoorbeperking en kunt daardoor niet of slecht horen. U woont zelfstandig, maar vindt het fijn om meer contact te hebben met andere dove of slechthorende mensen. Het is ook mogelijk, dat u wat ondersteuning nodig heeft bij het invullen van uw dag.

Veel bezoekers van de Dovengroep wonen in Paddepoel of een van de andere wijken van Groningen. De Dovengroep is er ook voor mensen die buiten de stad Groningen wonen.

Voor de mantelzorger kan het bezoek van de naaste aan de Dovengroep een mogelijkheid zijn om iets voor zichzelf te gaan doen. Zij zijn ook welkom bij de activiteiten van de dagbesteding.

Wat en hoe op de Dovengroep?

Op de Dovengroep is het gezellig. U brengt op een prettige manier uw dag door. Het gaat erom dat u het naar uw zin heeft. Er zijn diverse activiteiten zoals knutselen, de krant lezen, spelletjes doen en een praatje met elkaar maken. Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.

Daginvulling

We drinken met elkaar koffie en thee en we eten samen. ’s Middags is er gelegenheid om te rusten, een wandeling te maken of naar het winkelcentrum te gaan.

Professionele begeleiding

Een medewerker van de Noorderbrug met ervaring in gebarentaal begeleidt de groep. Vrijwilligers met een gehoorbeperking helpen ook mee. De professioneel begeleider kan adviseren bij moeilijkheden, die u ondervindt door uw beperking.

Waar en wanneer

Dagbesteding Dovengroep heeft een ruimte in het woonservicecentrum Bernlef, dichtbij winkelcentrum Paddepoel.
Openingstijden: donderdag van 09.30 uur tot 15.30 uur.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden en kosten

U heeft een indicatie van de Gemeente (WMO) nodig om mee te kunnen doen aan de dagbesteding. De kosten worden voor een groot deel vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. U kunt contact opnemen met het WIJ loket van de gemeente om de indicatie aan te vragen. Onze medewerkers geven u graag meer informatie.

Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie over de kosten.

Voor uitgaven van een aantal activiteiten vragen we een kleine bijdrage van de bezoekers.

Als u niet zelf naar de dagbesteding kunt komen, ontvangt u ook een indicatie voor vervoer en begeleiding. De kosten daarvoor worden voor een klein deel vergoed vanuit de WMO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Rachel van den Enden, telefoon (050) 575 22 22 (dinsdag, donderdag, vrijdag), e-mail r.vandenenden@lentis.nl
Of komt u eens langs om vrijblijvend kennis te maken. U bent welkom.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis